[Tuyển Gấp]-Kỹ Sư Kinh Doanh Đại Lý Toàn thời gian

201-203 Cach Mang Thang 8, Ward 4, Dist 3, HCM city
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Du Lịch, Phụ cấp, hưởng, Tăng lương
Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

- Senior sales staff/ sales engineer take care sale channel (example: dealer) & responsible for sales target in City or provinces
- Junior sales staff/ sales engineer take care new customer development & sleeping Dealer in City or provinces
- Visit and manage in charge dealer sales
- Support dealers to find users to increase sales (B2B, B2C)
- Support dealers to expand business with Daikin (Commercial A/C, Service business)
- Find and approach potential customers ( B2B) with Daikin
- Make report of sales, stock, AR by week/month/ quarter/ year
- Announce & update regularly to customers about policies, sales campaign, brand support, ...
- Gradually visit, research Customers to update market information & support customer for sale activities when needed
- Search and develop relationships with potential customers and partners.
- Collect information about customers, markets and competitors to build database for research & make future plan

- Đối với ứng viên có kinh nghiệm: Phụ trách các kênh phân phối (ví dụ: các đại lý truyền thống) và chịu trách nhiệm về chỉ tiêu bán hàng tại khu vực Thành phố và các Tỉnh thành
- Đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm: Phụ trách phát triển các khách hàng mới & đại lý ngủ tại Thành phố hoặc các Tỉnh thành
- Thăm hỏi và quản lý các Đại lý được phân công
- Hỗ trợ các đại lý để tìm kiếm khách hàng (B2B, B2C) để tăng doanh thu
- Hỗ trợ các đại lý để mở rộng kinh doanh với Daikin (mảng Điều hòa thương mại và dịch vụ sau bán hàng)
- Làm báo cáo bán hàng, tồn kho, công nợ theo tuần/ tháng/ quý/ năm
- Thông báo và cập nhật thường xuyên tới khách hàng về các chính sách, chương trình bán hàng và hỗ trợ từ Daikin,..
- Thường xuyên thăm hỏi và tìm hiểu từ khách hàng để cập nhật thông tin thị trường và hỗ trợ khách hàng về các hoạt động bán hàng khi cần
- Tìm kiếm và thiết lập quan hệ với đối tác và khách hàng tiểm năng
- Thu thập thông tin về các khách hàng, thị trường và đối thủ để xây dựng nguồn dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu và thiết lập kế hoạch trong tương lai

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor degree (engineering prefer)
- At least 3 years sales experience for middle position
- Age: 25~30 for senior position; >= 23 for junior position
- Good at MS office
- Friendly, motivated, patient and result – oriented
- Good at communication, negotiation
- Ability to work individual and high pressure
- Basic communication in English
- Tốt nghiệp Đại học ( ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật)
- Tuyển dụng cả ứng viên có kinh nghiệm bán hàng và chưa có kinh nghiệm muốn thử sức trong lĩnh vực bán hàng
- Độ tuổi: 23-30
- Sử dụng thành thạo Microsoft (Excel, Powerpoint, Word)
- Năng động, nhiệt tình, có khả năng sắp xếp công việc và giải quyết vấn đề
- Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
- Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc
- Khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích