[Tuyển Gấp] Chuyên Viên Hành Chính Kinh Doanh (Thu Nhập Đại Lý) Toàn thời gian

CR3 - 05A, Floor 5, 109 Ton Dat Tien Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Healthcare program & 24 hour accident insurance for employee applied on first joining day
Provide Laptop and office stationaries
Meal Allowance per working day

Mô Tả Công Việc

- Tính toán tất cả hoa hồng, trợ cấp quản lý và tiền thưởng cho đại lý và các kênh kinh doanh khác (bao gồm kênh giới thiệu).
- Tính toán hỗ trợ tài chính, hợp đồng phát triển kinh doanh, tiền thưởng cho phát triển đại lý.
- Xử lý quy trình thanh toán như chạy hệ thống bồi thường, tính thuế đại lý (khai thuế), nợ đại lý, gửi thư trả lời về thu nhập cho đại lý…
- Cập nhật tiền thưởng hàng quý, tiền thưởng phát triển đại lý và hỗ trợ tài chính.
- Theo dõi các phúc lợi khác của đại lý và các kênh kinh doanh khác (bao gồm kênh giới thiệu).
- Xử lý hệ thống báo cáo.
- Thiết kế báo cáo mới để hỗ trợ lực lượng đại lý.
- Quản lý cơ sở dữ liệu của phòng Hành chính Kinh doanh và hệ thống thu nhập đại lý.
- Đào tạo nhân viên mới và hỗ trợ các tác vụ và đồng nghiệp.
- Theo dõi tài liệu liên quan đến hỗ trợ tài chính/ hợp đồng phát triển kinh doanh.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng ban.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học.
- Nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm và chủ động trong công việc.
- Kỹ năng máy tính tốt (sử dụng các phần mềm SQL, access, excel, word).
- Có từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm liên quan.

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích