Trưởng Phòng Tài Chính Toàn thời gian

Tầng 2, Số 96A Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
2000$ - 2500$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tham gia BHXH theo quy định
Du lịch hàng năm
Các chế độ khác theo quy định của Công ty

Mô Tả Công Việc

- Tham mưu và đưa ra giải pháp cho Ban TGĐ và HĐQT trong công tác quản lý, sử dụng vốn (tài sản, nguyên vật liệu, nguồn vốn, chi phí, …) cùng với các phòng ban thực hiện việc thực hiện giải pháp này.
- Xây dựng kế hoạch ngân sách cho các công ty và các mảng kinh doanh thuộc tập đoàn.
- Tham gia duyệt các phương án kinh doanh, tính toán và đưa ra báo cáo về hiệu quả sử dụng vốn để tư vấn cho BTGĐ. Từ đó đưa ra phương án huy động vốn cho các dự án và phương án kinh doanh.
- Lập kế hoạch dòng tiền theo tuần, tháng trình BTGĐ phê duyệt và triển khai thực hiện.
- Quản lý chung, kiểm soát mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán, từ đó đưa ra những ý kiến tham mưu cho Ban TGĐ trong việc đưa ra các quyết định về chính sách, kế hoạch tài chính của Tập đoàn
- Đôn đốc thực hiện việc duyệt báo cáo tài chính hàng tháng toàn Tập đoàn, duyệt nội dung báo cáo tài chính đơn vị theo tháng toàn Tập đoàn, có ý kiến đề xuất Ban GĐ yêu cầu các đơn vị khắc phục các tồn tại sau duyệt quyết toán
- Phối hợp thực hiện xây dựng kế hoạch kinh doanh/ kế hoạch mua hàng hàng quý/ hàng năm với các đơn vị KD, bộ phận XNK
- Phân tích và hoạch định tài chính cho Tập đoàn
- Lập hồ sơ vay vốn ngắn hạn / dài hạn

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu: trao đổi thêm khi phỏng vấn
Quyền lợi: Lương: 2000$ - 2500$

Địa Điểm Làm Việc

96a Định Công, Phương Liệt, Hoàng Mai, Hanoi, Vietnam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích