Trưởng Phòng Sản Xuất | Công Ty FDI Toàn thời gian

HCMC
1300$ - 2000$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary
Health care insurance for family
International working environment

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm điều hành và duy trì hoạt động của bộ phận sản xuất đạt được các mục tiêu sản lượng và chất lượng
- Thiết lập các quy trình và quy định cho bộ phận sản xuất
- Thiết lập và duy trì các vị trí trong sản xuất với nhau và với các bộ phận, phòng ban khác liên quan
- Hỗ trợ, đào tạo và tạo động lực cho nhân viên
- Trực tiếp điều hành sản xuất theo lịch sản xuất phù hợp với các quy trình và chính sách của Nhà máy
- Có trách nhiệm duy trì chất lượng sản phẩm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng
- Duy trì điều kiện vệ sinh và an toàn lao động trong xưởng sản xuất
- Thiết lập và hướng dẫn các qui định trong sản xuất
- Đề xuất các chỉ tiêu kiểm soát cho từng vị trí trong sản xuất, tổ chức triển khai, tổng kết, đánh giá kết quả nhằm đạt được các mục tiêu chất lượng hàng năm của nhà máy
- Thiết lập tiến độ sản xuất cho các ca, chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động sản xuất
- Hoàn thành các biểu mẫu báo cáo hàng tháng theo quy định. Xác định, phân tích nguyên nhân đối với những biến động tiêu hao vật tư vượt ngưỡng cho phép
- Theo dõi, kiểm tra chấm công đối với bộ phận sản xuất
- Thiết lập và duy trì các mối quan hệ công việc giữa các vị trí trong sản xuất với nhau và các Phòng/Bộ phận liên quan
- Tham gia kiểm kê định kỳ và xác lập định mức tiêu hao vật tư hàng năm
- Quản lý và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên
- Lập kế hoạch và triển khai đào tạo, hỗ trợ cho nhân viên quyền quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí/Điện hoặc tương đương
- Ít nhất 8 năm kinh nghiệm, trong đó tối thiểu 4 năm làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất quy mô trên 1000 nhân viên ở vị trí Trưởng Phòng
- Hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng ISO/HACCP/5S.
- Kỹ năng hoạch định, tổ chức, giám sát và điều phối công việc
- Kỹ năng điều hành, giám sát sản xuất và quản trị nhân sự
- Sử dụng thành thạo vi tính và các phần mềm tiện ích

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích