Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất Toàn thời gian

Số 10 đường số 30, Linh Đông, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng 13, Chế độ lương và phúc lợi theo quy định của Tập đoàn.
Khám sức khỏe định kỳ, du lịch 2 lần / năm
Phép năm đầy đủ theo quy định

Mô Tả Công Việc

1.1. Hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất:
- Phối hợp với Phòng kinh doanh, Gíam đốc nhà máy lên kế hoạch sản xuất theo từng loại sản phẩm và định mức tồn kho so với kế hoạch sản xuất.
- Hỗ trợ các yêu cầu phát sinh điều chỉnh tăng giảm từ kế hoạch đặt hàng.
- Hổ trợ theo dõi kế hoạch đặt hàng từ nhà máy, phản hồi các khó khăn đáp ứng hoặc không đáp ứng kế hoạch đặt hàng theo từng sản phẩm.
- Theo dõi chủ động ngăn ngừa, xử lý tình huống thiếu nguyên vật liệu hoặc nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, và ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng và có hành động khắc phục kịp thời.
- Hổ trợ theo dõi các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm không đạt theo yêu cầu, kế hoạch giao hàng không kịp tiến độ, hoặc các lỗi khác.
1.2. Điều phối các hoạt động sản xuất:
- Quản lý, điều hành gián tiếp các tổ sản xuất toàn nhà máy.
- Họp triển khai kế hoạch sản xuất cho nhà máy để tiến hành sản xuất theo định kỳ hoặc đột xuất.
- Theo dõi việc tiêu hao nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất.
- Quản lý theo dõi kế hoạch bố trí nhân sự hàng ngày của các Tổ sản xuất.
- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ sản xuất của các đơn đặt hàng.
- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong xưởng sản xuất.
- Vận hành hệ thống ISO, HACCP, GMP, SSOP trong sản xuất.
- Theo dõi đề xuất bảo trì sửa chữa trang thiết bị, nhằm đảm bảo tiến độ hoạt động sản xuất cho nhà máy.
1.3. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đầu ra:
- Trước khi sản xuất, cần sắp xếp nhân sự theo dõi, kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào.
- Gíam sát tính tuân thủ quy trình sản xuất và an toàn vệ sinh trong quá trình sản xuất.
- Chủ trì các cuộc họp về xử lý sản phẩm không đạt chất lượng.
1.4. Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới:
- Hỗ trợ về mặt kỹ thuật khi đưa máy móc thiết bị mới vào vận hành.
- Chủ trì các cuộc họp liên quan đến phát triển sản phẩm mới.
- Xây dựng định mức sản xuất và kết hợp với phòng Tài chính xây dựng đơn giá sản phẩm.
- Chỉ đạo trực tiếp các yêu cầu liên quan đến chất lượng: thử mẫu, thử nghiệm, vật tư, nguyên liệu mới khi đưa vào sản xuất…

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học hoặc các ngành có liên quan đến sản xuất, công nghệ;

- Ít nhất 10 năm trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, trong đó ít nhất 05 năm làm Trưởng phòng Quản lý sản xuất;

- Có hiểu biết và mối quan hệ với các đơn vị đối tác trong lĩnh vực thiết kế, cung cấp dây truyền công nghệ sản xuất, cung cấp nguyên vật liệu trong và ngoài nước; sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

- Hồ sơ yêu cầu: Tiếng Việt

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Binh Duong, Vietnam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích