Trưởng Phòng Pháp Chế/ Legal Manager Toàn thời gian

488 Hai Bà Trưng, P. Tân An, TP. Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Follow the company's regulations

Mô Tả Công Việc

Cấp báo cáo trực tiếp/ Reports to: Giám đốc Điều hành/ Chief Executive Officer

A - Trách nhiệm chính/ Job summary
Phụ trách công tác pháp chế của Công ty, các đơn vị thành viên; Tư vấn, đánh giá các văn bản pháp lý cho các bộ phận, phòng, ban chức năng nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động và chính sách kinh doanh, giao dịch của Công ty tuân thủ đúng luật và các quy định liên quan;

Overseeing all of the organization's legal functions. This individual is a legal professional who is capable of providing accurate, relevant advice to the business, the business' clients, and the business' senior attorneys. The legal manager must have a mastery of laws to appropriately advise executives.

B - Công việc phải thực hiện/ Essential duties
- Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật các thông tin mới nhất về pháp luật tham mưu cho cấp quản lý;
Research, update the newest legal regulations and consult the Management Board.
- Soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng, thỏa thuận, thông báo, công văn … do Công ty ban hành, ký kết.
Draft, review and control contracts, agreements and other legal documents including but not limited to commercial contracts, procurement contracts, service contracts, leasing agreements, power of attorney, etc. supporting to the company’s operation.
- Tham gia đàm phán, soạn thảo, kiểm soát pháp lý đối với các thương vụ đầu tư, xử lý các rủi ro trong các giao dịch của Công ty;
Participate in negotiation, analyze the risks, legal information while signing new business deals.
- Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Review and edit regulatory documents and see to it that they comply with the legal norms.
- Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc, các phòng, Ban/đơn vị toàn bộ các vấn đề pháp lý, quy định, … liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của công ty.
To review policies, procedures and give a legal advice to Management Board, Departments of the Company in all business related activities.
- Đại diện giải quyết các tranh chấp phát sinh của Công ty với các đối tác, khách hàng, nhà thầu, cơ quan quản lý nhà nước theo chỉ định/ủy quyền của cấp có thẩm quyền, tham gia tố tụng, thi hành án theo ủy quyền;
Be responsible for handling general legal and regulatory issues arising from operation of the company; Represent the company in litigation (if required).
- Thực hiện các công việc khác thuộc lĩnh vực chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo.
Perform other tasks required by line manager.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ/ Qualification: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật / Bachelor’s degree, or higher, in Law
- Kiến thức/ Knowledge: Hiểu biết về luật, các văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư, …./ Knowledge of laws, legal documents, etc.
- Kỹ năng/ Skills, aptitudes:
+ Kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề/ Ability to problem solve, research and analyze complex issues and provide recommendations
+ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục/ Excellent communication, negotiation and interpersonal skills at all levels.
+ Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức hiệu quả/ Effectively planning and organization skills.
+ Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm/ Strong leadership skills and team building attitude.
- Kinh nghiệm làm việc/ Working experience: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương/ A minimum of 3 years of working experience in the same position.

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích