Trưởng Phòng Nhân Sự Toàn thời gian

Các cơ sở đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Mô Tả Công Việc

1. Recruitment – L&D:
1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng dựa trên sự phát triển của tổ chức và ngân sách phẩn bổ.
2. Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV, GV Trường nhắm đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức theo từng giai đoạn định hướng của Ban Lãnh Đạo.
3. Xây dựng chính sách thăng tiến/ kế thừa/ thay thế nhân sự dựa trên tốc độ phát triển thực tế của tố chức
4. Xây dựng kế hoach, hê thống đánh già nguồn nhân lực phù hợp cho tổ chức ; từ đó hoạch định nguồn nhân lực đạt yêu cầu của tổ chức nhằm phục vụ tốt cho kinh doanh và chiến lược của Trường.
5. Lập ngân sách nhân sự hằng năm dựa trên tình hình hoạt động thực tế của tố chức và nguồn nhân lực.

2. C&B:
6. Nắm bắt được các yếu tố Cần và Đủ để giữ chân, kích thích nhân sự trong công tác gắn bó và phát triển cùng tố chức lâu dài nhất có thể.
7. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động theo Luật Lao Động
8. Nghiên cứu và phát triển quy chế lương thưởng, chính sách nhắm thu hút nguồn nhân lực tiềm năng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức theo hoạch định của BGH.

3. HRIS:
9. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Trường, xây dựng cơ cấu tổ chức của Trường – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Trường. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Trường và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
10. Thực hiện các báo cáo định kỳ liên quan đến nhân sự theo yêu cầu của BGH, tập đoàn và các cơ quan chủ quản.

4. Counselling (chức năng của HRBP):
11. Tham mưu cho BGH xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của Trường.
12. Tham mưu đề xuất cho BGH để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.
13. Tham mưu cho BGH về công tác đào tạo tuyển dụng trong Trường.
14. Tham mưu cho BGH về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
15. Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGH và Người lao động trong Trường. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu công việc:
- Tuổi từ 30 đến 40 tuổi.
- Ưu tiên ứng viên có từ 4 đến 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng.
- Thu nhập: Cạnh tranh, phù hợp với kinh nghiệm của ứng viên.
- Các chế độ đãi ngộ khác: Theo quy định chung của công ty.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
- Địa chỉ làm việc: Số 5-7-9-11 đường số 4, khu dân cư Trung Sơn, TP.HCM

Địa Điểm Làm Việc

Trường Cao đẳng Việt Mỹ - Số 5-7-9-11 đường số 4, khu dân cư Trung Sơn, TP.HCM
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích