Trưởng Phòng Nhân Sự - Chi Nhánh Hồ Chí Minh Toàn thời gian

Tầng 2, Số 96A Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
1000$ - 2000$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tham gia BHXH theo quy định
Du lịch hàng năm
Các chế độ khác theo quy định của Công ty

Mô Tả Công Việc

I.Hoạch định nguồn nhân lực
1 Thu thập thông tin, phân tích số liệu thống kê nhân lực. Dự đoán những biến động về nhân lực, đề xuất giải pháp.
2 Xây dựng kế hoạch nhân lực, đào tạo hướng dẫn thực hiện, tổng kết báo cáo.
3 Chính sách nhân sự: đề xuất, phối hợp xây dựng, điều chỉnh các chính sách:
- Chính sách lương, thưởng tổng thể.
- Chính sách đánh giá chất lượng lao động
- Chính sách thăng tiến nghề nghiệp
- Chính sách phúc lợi và dịch vụ cho người lao động.

II.Công tác quản trị nhân sự
4 Tổ chức nhân viên theo hệ thống xuyên suốt để mọi thành viên trong toàn công ty hiểu rõ trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ của mình.
5 Lập kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn. Diễn giải kế hoạch, phân công và chỉ huy để công việc được hoàn tất.
6 Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, đánh giá về mặt chuyên môn đối với nhân viên trong phòng và nhân sự tại các đơn vị.

III.Công tác quản lý Hành chính
7 Thực hiện công tác PCCC, Môi trường, VSAT thực phẩm, công đoàn… theo quy định của nhà nước.
8 Tổ chức thực hiện và giám sát về các chi phí hành chính theo định mức trong toàn hệ thống
9 Tổ chức quản lý về các loại xe ô tô, các trang thiết bị văn phòng trong toàn hệ thống
10 Tổ chức giám sát việc thực hiện chương trình 5S, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy

IV.Tổ chức quản lý tài liệu hồ sơ trong toàn hệ thống
11 Xây dựng môi trường làm việc
12 Chỉ đạo việc tổ chức thiết lập điều kiện làm việc. Nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng điều kiện làm việc phù hợp, khoa học.
13 Ký chấp thuận cuối cùng các loại giấy tờ theo quy định của Công ty
14 Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

1. Tiêu chuẩn về học vấn
- Đại học trở lên thuộc chuyên Quản trị Nhân lực, Quản trị Kinh doanh
2. Có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Làm việc tại 25 Đoàn Thị Điểm - Phường 1 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích