Trưởng Phòng Marketing và Sản Phẩm - Công Ty CP Phát Triển Đô Thị và Khu Công Nghiệp T&T Toàn thời gian

Tòa nhà Artexport - Số 2A Phạm Sư Mạnh - Hoàn Kiếm - Hà Nội
1000$ - 1500$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng thứ 13
Bảo hiểm sức khỏe
Môi trường chuyên nghiệp

Mô Tả Công Việc

1-Hoạch định chiến lược marketing (thương hiệu, định vị, triển khai chiến dịch) của Công Ty T&T Land và các dự án BĐS theo kế hoạch kinh doanh hàng năm.

2-Nghiên cứu giải pháp, phát triển sản phẩm, Marketing mới

3-Thực hiện các hoạt động phân tích chiến lược, phát triển sản phẩm, chinh sách sản phẩm, chiến lược Marketing, đưa ra các báo cáo đánh giá, các đề xuất cho Ban lãnh đạo Công ty.

4-Xử lý các vấn đề liên quan tới khủng hoảng truyền thông.

5-Chịu trách nhiện quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của phòng theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

6-Xây dựng và triển khai kế hoạch của các dự án Bất động sản theo sát định hướng phát triển của công ty.

7-Xây dựng, tổ chức, triển khai kế hoạch marketing, Sản phẩm hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

8-Quản lý, điều hành và giám sát công việc của nhân viên trong phòng, trong đó có công tác đào tạo.

9-Hỗ trợ các bộ phận trong việc triển khai các dự án của công ty.

10-Thiết lập ngân sách marketing, trình Phó/Tổng Giám đốc phê duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao.

11-Đề xuất và xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động marketing.

12-Xây dựng và ban hành các quy chế, văn bản hành chính quản trị điều hành bộ phận.

13-Báo cáo Phó/Tổng Giám đốc công ty định kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời xin ý kiến Phó/Tổng Giám đốc, bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.

14-Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm.

15-Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên phòng markeing.

16-Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Phó/Tổng Giám đốc vắng mặt.

17-Đề xuất với Phó/Tổng Giám đốc về kỷ luật, khen thưởng, điều chỉnh lương với nhân viên phòng marketing.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông…

- Tối thiểu 5 năm trong ngành marketing, tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm marketing bất động sản.

- Có năng lực và uy tín tổ chức, lãnh đạo và điều hành.

- Tin học văn phòng (word, excel, power point)

- Khả năng viết tốt

- Hiểu biết về bố cục và có mắt thẩm mỹ tốt

- Hiểu biết sâu về các công cụ phục vụ đánh giá hiệu quả marketing

- Hiểu biết sâu về các công cụ marketing online và offline

- Nói và viết thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ. Ngoại giao và ứng xử tốt.

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích