Trưởng Kho (Khu Vực Đồng Nai) Toàn thời gian

Tầng 13, Tòa nhà Tungshing Square, số 2, đường Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
700$ - 1500$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bảo hiểm, Thưởng kinh doanh
Được đào tạo, nâng cao chuyên môn
Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Mô Tả Công Việc

2.1 Công tác hoạch định, tổ chức và quản lý công việc của tổng kho:
- Quản lý chung các chức năng nhiệm vụ của tổng kho được phân công (đặt hàng, nhập hàng, lưu kho, xuất hàng, điều phối, vận chuyển, giao hàng, vận hành và sản xuất…).
- Phân công, hướng dẫn và điều phối công việc giữa các bộ phận và nhân viên trực thuộc.
- Hoạch định các nguồn lực và điều kiện cần thiết (nhân lực, tài chính, phương tiện, trang thiết bị, phương pháp…) để triển khai các hoạt động của tổng kho sao cho đạt hiệu quả cao nhất.
- Triển khai thực hiện các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc then chốt của tổng kho và các mục tiêu công ty, đôn đốc và hướng dẫn nhân viên để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ.
- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc của nhân viên dưới quyền và đề xuất điều chỉnh lương định kỳ, khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển, bổ nhiệm hoặc cho thôi việc.
- Lập, trình phê duyệt, phổ biến và triển khai thực hiện các kế hoạch công việc, kế hoạch thực hiện mục tiêu của tổng kho (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm).
- Báo cáo định kỳ cho ban giám đốc về tình hình và kết quả thực hiện các chỉ số hiệu quả công việc then chốt (KPI), mục tiêu, nhiệm vụ của tổng kho theo đúng quy định.
Đề xuất và triển khai các biện pháp cần thiết để hoàn thành mọi chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu và chỉ tiêu của tổng kho cũng như mục tiêu chung của trung tâm điều hành kho.
2.2 Công tác quản trị hàng hóa tồn kho:
- Quản lý hệ thống bồn chứa và kho hàng tại khu vực tổng kho được phân công.
- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn lưu kho hàng hóa, điều kiện cơ sở vật chất, các quy trình cũng như các hướng dẫn vận hành và quản lý hàng hóa tại tổng kho.
- Kiểm soát toàn bộ hoạt động của các kho bãi, gồm cả việc đảm bảo các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm, tình trạng vệ sinh, công tác an toàn và phòng cháy chữa cháy tại tổng kho.
- Đề xuất các cách thức để tối ưu hóa các thủ tục và quy trình kiểm soát tồn kho.
- Lập kế hoạch và quản lý toàn bộ các hoạt động hậu cần, kho bãi, bảo quản hàng hóa, điều phối, vận chuyển, giao hàng và dịch vụ khách hàng tại tổng kho được phân công.
- Tổ chức sắp xếp kho hàng, lập danh mục hàng hóa, thiết kế sơ đồ bố trí kho và hoạch định các tuyến đường vận chuyển giao hàng một cách chuyên nghiệp và khoa học.
- Theo dõi chất lượng, số lượng, mức tồn kho, thời gian giao hàng, chi phí vận chuyển và tính hiệu quả trong các hoạt động của tổng kho thuộc khu vực được phân công.
- Hướng dẫn phương pháp, theo dõi và kiểm tra định kỳ việc luân chuyển hàng hóa trong kho cho các thủ kho để đảm bảo tuân thủ theo đúng nguyên tắc FIFO hoặc FEFO.
- Đảm bảo hàng hóa được bảo quản đúng cách ở điều kiện thích hợp theo quy định.
- Xác định số lượng hàng hóa cần dự trữ phù hợp để đảm bảo tối ưu hóa chi phí lưu kho.
- Giám sát thường xuyên để đảm bảo số lượng dự trữ hàng hóa tại tổng kho luôn sẵn có và đủ cho đội ngũ bán hàng và có thể đáp ứng các nhu cầu trực tiếp của khách hàng.
- Kiểm tra mức độ giao hàng của các nhà cung cấp và lượng tồn kho hàng hóa để nhận biết sự thiếu hụt và kịp thời thông báo cho phòng đảm bảo hàng hóa đặt hàng bổ sung.
- Kiểm soát số liệu các lô hàng nhập và hàng xuất hàng ngày để cân đối lượng tồn kho.
- Lập kế hoạch kiểm kê định kỳ thành phẩm, nguyên liệu, vật tư và dụng cụ lưu kho hoặc kiểm kê đột xuất theo yêu cầu của ban lãnh đạo, phổ biến và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.
Kiểm tra báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê, giải trình và đưa ra phương án xử lý chênh lệch giữa số liệu thực tế với số liệu ghi trên các báo cáo nhập xuất tồn kho và phần mềm.
2.3 Công tác kiểm soát các hoạt động điều phối, vận chuyển và giao hàng:
- Xây dựng và kiểm soát ngân sách chi phí cho các hoạt động hậu cần và giao nhận, đảm bảo giảm thiểu các chi phí giao nhận vận chuyển tại tổng kho được giao phụ trách.
- Kiểm soát chung việc điều phối, vận chuyển và giao hàng tới các khách hàng tại địa bàn thuộc khu vực hoạt động của tổng kho.
- Xem xét và ký thông qua các phiếu xuất kho và chứng từ giao hàng khác thuộc thẩm quyền.
- Quản lý chung các phương tiện vận chuyển thuộc tổng kho, đảm bảo các phương tiện luôn vận hành tốt, trong tình trạng hợp lệ về đăng ký, đăng kiểm và an toàn kỹ thuật (gồm cả xe đầu kéo và xe bồn của tổng kho lẫn phương tiện vận chuyển của các đơn vị vận chuyển thuê ngoài)..
- Tiếp nhận và giải quyết mọi khiếu nại, phàn nàn hoặc phản hồi của khách hàng và văn phòng bán hàng liên quan đến việc xuất hàng, vận chuyển và giao hàng thuộc phạm vi của tổng kho.
Tiếp nhận thông tin, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, đưa ra biện pháp hoặc trực tiếp xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận chuyển và giao hàng cho khách hàng (hàng chưa có sẵn trong kho, hàng giao chậm, hàng giao không đúng địa chỉ, phương tiện trục trặc hoặc gặp sự cố trên đường vận chuyển, thái độ của nhân viên giao hàng chưa tốt tại địa điểm của khách hàng…).
2.4 Công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc vận hành sản xuất:
- Tiếp nhận và kiểm tra thông tin từ nhân viên bán hàng và thủ kho để có đủ dữ liệu lập lệnh và tiến độ sản xuất (nhựa đường đóng phuy, nhựa đường PMB…).
- Thiết lập các mục tiêu sản xuất hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng căn cứ vào kế hoạch vận hành sản xuất hoặc lệnh sản xuất, đồng thời thông báo cho công nhân viên trực thuộc.
- Tổ chức công việc sản xuất (vận hành hệ thống bơm nhựa đường, vận hành dây chuyền sản xuất nhựa đường PMB…): phân công nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc thiết bị, tiếp nhận nguyên vật liệu, xác định quy mô lô sản xuất và lên lịch sản xuất cụ thể.
- Xác định nhu cầu nhân lực, trang thiết bị và nguyên liệu cần cho nhu cầu vận hành sản xuất.
- Lập kế hoạch và xác định mức độ ưu tiên cho các hoạt động vận hành sản xuất để đảm bảo đạt được hiệu suất tối đa và mức độ chậm trễ tối thiểu của hoạt động vận hành sản xuất.
- Triển khai các kế hoạch vận hành sản xuất và phân công nhiệm vụ cho các nhân viên vận hành để đảm bảo vận hành hoặc sản xuất ra sản phẩm đúng số lượng, chất lượng và tiến độ yêu cầu.
- Điều phối luồng công việc của quá trình vận hành sản xuất cho một hoặc nhiều loại sản phẩm khác nhau để đảm bảo cung cấp hàng hóa đúng chủng loại, đủ số lượng và đúng tiến độ.
- Đảm bảo sử dụng phương tiện, máy móc và thiết bị sản xuất an toàn, đồng thời lập kế hoạch vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ cho phương tiện, máy móc và thiết bị vận hành sản xuất.
- Lập tiến độ thực hiện của từng ca căn cứ theo nhu cầu vận hành sản xuất.
- Chỉ định các công nhân viên khác nhau cho những hoạt động vận hành sản xuất cụ thể.
Đào tạo nhân viên mới hoặc đào tạo lại cho nhân viên cũ về cách thức sử dụng an toàn máy móc thiết bị sản xuất cũng như tuân thủ đúng các quy trình công nghệ và hướng dẫn sản xuất
2.5 Công tác giám sát các hoạt động vận hành sản xuất:
- Kiểm tra việc vận hành các máy móc thiết bị sản xuất (bồn chứa, máy bơm nhựa đường, hệ thống đường ống, lò gia nhiệt, hệ thống đóng phuy, thiết bị sản xuất polymer…) tùy theo loại hình và vị trí sản xuất để tạo ra các sản phẩm trung gian, bán thành phẩm hoặc thành phẩm theo đúng số lượng, chất lượng và tiến độ trong lệnh sản xuất.
- Chỉ đạo nhân viên vận hành kiểm tra các điều kiện và tình trạng của phương tiện, máy móc, thiết bị sản xuất tại tổng kho trước và sau mỗi ca sản xuất để đảm bảo hoạt động ổn định.
- Kiểm tra các khâu về tiếp nhận, cấp phối nguyên liệu đầu vào của quá trình vận hành sản xuất.
- Đảm bảo hàng hóa được sản xuất phù hợp với các thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Chỉ đạo theo dõi hàng ngày và kiểm tra định kỳ tình trạng vận hành của thiết bị sản xuất.
- Đưa ra phương án xử lý, báo cáo về các sự cố thiết bị phức tạp cho phòng kỹ thuật công nghệ hoặc chỉ đạo nhân sự trực thuộc tự tiến hành khắc phục các sự cố thiết bị không phức tạp có thể xảy ra trong các ca làm việc tại tổng kho.
- Tổ chức kiểm tra các loại sản phẩm được sản xuất tại tổng kho được phân công theo đúng quy cách, thông số kỹ thuật, sản lượng, chất lượng và tiến độ sản xuất được yêu cầu.
- Kiểm tra việc ghi chép và lưu giữ nhật ký sản xuất cũng như các biểu mẫu, báo cáo sản xuất khác của nhân viên vận hành tại tổng kho do mình phụ trách.
- Kiểm tra các hồ sơ do nhân viên vận hành ghi chép về việc theo dõi tình trạng vận hành của thiết bị, thông số cài đặt thiết bị, báo cáo sự cố thiết bị, báo cáo sản phẩm sai hỏng (nếu có).
- Kiểm tra các công đoạn của toàn bộ chu trình vận hành sản xuất để đảm bảo có hiệu quả và tuân thủ đúng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh để giảm thiểu gián đoạn đối với quá trình vận hành sản xuất.
- Nhận diện các vấn đề có liên quan đến năng suất, chất lượng sản phẩm, tính hiệu quả trong sử dụng máy móc thiết bị và nguyên vật liệu, đồng thời đề xuất các cải tiến cần thiết.
Theo dõi các công việc được thực hiện để đảm bảo chúng được hoàn thành đủ số lượng, đúng thời hạn và nằm trong phạm vi chi phí vận hành sản xuất đã được dự trù.
- Giám sát và báo cáo về các bất thường liên quan đến thực hiện kế hoạch vận hành sản xuất.
- Thu thập và thống kê mọi thông tin hoặc dữ liệu liên quan đến các hoạt động vận hành sản xuất (số lượng thành phẩm đầu ra, tỷ lệ sản phẩm sai lỗi, tỷ lệ tiêu hao nguyên phụ liệu…) và đối chiếu với kế hoạch hoặc lệnh sản xuất đã được phê duyệt.
Đảm bảo việc thực thi nghiêm chỉnh các hướng dẫn và các tiêu chuẩn của công ty về an toàn, sức khỏe, vệ sinh, môi trường và phòng chống cháy nổ tại khu vực vận hành sản xuất.
2.6 Công tác tổng hợp, phân tích và báo cáo về kết quả hoạt động của tổng kho:
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của nhân viên trực thuộc tổng kho để tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu của tổng kho do mình phụ trách.
- Trao đổi, bàn bạc, thảo luận và đưa ra quyết định về các nhiệm vụ và mục tiêu cho các nhân sự trực thuộc tổng kho trong giai đoạn kế tiếp.
- Định kỳ lập báo cáo tổng hợp về tình hình đặt hàng, lưu kho, bảo quản, xuất hàng, vận chuyển và giao hàng để cung cấp thông tin cho việc hoạch định kế hoạch bán hàng ở từng thời kỳ.
- Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch nhập hàng và giao hàng hàng tháng, quý, năm.
- Lập và nộp các báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các hoạt động vận hành sản xuất.
- Phân loại, sắp xếp và lưu giữ toàn bộ các hồ sơ liên quan đến quá trình vận hành sản xuất.
- Báo cáo định kỳ về các số liệu và vấn đề phát sinh trong các hoạt động của kho (nếu có).
Đề xuất các biện pháp, giải pháp và phương án cần thiết để cải tiến các hoạt động đặt hàng, thuê dịch vụ, quản lý kho, xuất hàng, điều phối, vận chuyển, giao hàng, vận hành sản xuất…
2.7 Các công việc khác:
- Tham gia định kỳ đánh giá các nhà cung cấp để hỗ trợ đạt được các thỏa thuận có hiệu quả về mặt chi phí và duy trì mối quan hệ tin cậy, lâu dài và cùng có lợi với các nhà cung cấp.
- Trực tiếp hỗ trợ nhân viên dưới quyền giải quyết các trường hợp khó khăn hoặc vướng mắc trong công việc vượt quá khả năng xử lý của bản thân họ (nếu có).
- Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các công việc chung của trung tâm điều hành kho.
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên và ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành: Kinh tế, thương mại, hậu cầu, kho bãi, quản trị kinh doanh hoặc tương đương
2. Kinh nghiệm:
Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận, quản lý vật tư, cung ứng, hậu cần.
Tối thiểu 05 năm đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cơ sở hoặc cấp trung
3. Kiến thức:
- Kiến thức chuyên sâu về quản trị hậu cần, quản trị tồn kho, giao nhận và vận chuyển.
- Nắm vững đặc điểm của các loại tài sản, nguyên vật liệu, vật tư và hàng hóa tại tổng kho.
- Hiểu biết cơ bản về hệ thống bồn chứa, kho bãi, dây chuyền, phương tiện vận tải tại tổng kho.
- Hiểu biết các nguyên tắc quản lý kho, điều phối, giao nhận và vận tải.
4. Kỹ năng:
- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp và xử lý công việc.
- Khả năng quan sát, tổng hợp, phân tích và báo cáo tốt.
- Khả năng làm việc với các số liệu, xử lý số liệu và tính toán tốt.
- Kỹ năng thuyết phục, thương lượng và đàm phán tốt.
- Khả năng quản lý nhân sự tốt, thể hiện qua việc biết cách truyền đạt, lắng nghe, hướng dẫn, huấn luyện, đào tạo, động viên và giải quyết xung đột đối với nhân viên dưới quyền.
- Kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông tin tốt.
- Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và phần mềm quản lý kho.
5. Tố chất cá nhân:
- Mẫn cán, năng động và linh hoạt.
- Thận trọng, cẩn thận, quan tâm đến chi tiết và chính xác.
- Trung thực, gương mẫu, chủ động và nhiệt tình trong công việc.
- Sẵn sàng làm thêm giờ khi được yêu cầu.
- Gần gũi, quan tâm, biết lắng nghe và chia sẻ với nhân viên.

Địa Điểm Làm Việc

Cảng Gò Dầu, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích