Trưởng Ban Quản Lý Dự Án Toàn thời gian

HCMC
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary
Health care insurance for family
International working environment

Mô Tả Công Việc

- Phân công nhiệm vụ, vai trò các thành viên thuộc bộ phận quản lý dự án; đánh giá, kiểm tra chất lượng và tiến độ thực hiện của từng thành viên;
- Lập và xây dựng kế hoạch triển khai các dự án; Điều phối tổng thể các hoạt động dự án từ lúc khởi động đến khi kết thúc dự án (tiến độ, nhân lực, chất lượng dự án, chi phí…)
- Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ quá trình triển khai các dự án theo quy định; Tổ chức, quản lý chất lượng thi công, đôn đốc, kiểm tra việc thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường với các nhà thầu thi công trên công trường;
- Thường xuyên báo cáo Ban Giám đốc về tình hình thực hiện các dự án và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về mọi hoạt động của các dự án;
- Kiểm tra, theo dõi, hiệu chỉnh hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế cho phù hợp với các qui định hiện hành và phù hợp với thực tế triển khai của dự án;
- Làm việc với các đơn vị tư vấn để có thể đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, tiết kiệm, khả thi và đảm bảo an toàn;
- Phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công để xử lý kịp thời mọi vướng mắc, đảm bảo các kế hoạch thực hiện của dự án;
- Phối phợp với các Phòng, Ban trong công ty để xây dựng kế hoạch, mục tiêu, tiến độ của từng dự án và tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn của dự án;
- Đề xuất lựa chọn các nhà thầu đủ năng lực tham gia thực hiện dự án;
- Chỉ đạo công tác tư vấn giám sát của đơn vị tư vấn thiết kế để kiểm tra chất lượng kỹ thuật, xác nhận nghiệm thu khối lượng và chất lượng thi công công trình tuân theo hồ sơ thiết kế được duyệt;
- Hỗ trợ bộ phận pháp chế về việc hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án;
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên quản lý và Ban Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học Xây Dựng, ĐH Kiến trúc; Ưu tiên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kinh tế xây dựng.
- Kỹ năng công việc:
+ Có kinh nghiệm trong công tác điều hành, chỉ đạo, quản lý dự án và thi công trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp
+ Thành thạo các văn bản pháp luật trong lĩnh vực đầu tư và quản lý xây dựng.
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học chuyên ngành liên quan
+Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm làm công tác thi công tại các công trình, xây dựng, trong đó ít nhất đã từng tham gia quản lý thi công tại 02 công trình mô lớn trên 100 tỷ đồng
+ Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
+ Trung thực, nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc, có kỹ năng giao tiếp và gắn bó lâu dài

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích