Trợ Lý Kinh Doanh (Admin) - Hà Nội Toàn thời gian

Số 14-15 A18, BTSL 2, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng thứ 13
Thăm quan, du lịch
Hỗ trợ ăn ở

Mô Tả Công Việc

a. Liên hệ Khách hàng lấy đơn hàng tháng sau trước ngày hạn định trong tháng;
b. Tổng hợp toàn bộ đơn hàng trước ngày hạn định hàng tháng; Báo cáo;
c. Hàng tuần liên hệ Khách hàng lấy đơn hàng & lịch giao hàng tuần sau;
d. Nhắc nợ đến hạn; Báo cáo các trường hợp quá hạn;
e. Lên lịch nhập kho & lịch giao hàng hàng Tuần báo bộ phận liên quan;
f. Cập nhật danh sách Khách hàng;
g. Lên thông tin hợp đồng (căn cứ chính sách bán hàng được duyệt);
h. Tổng hợp chi phí bộ phận hàng tháng;
i. Công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên trực tiếp;

QUAN HỆ CÔNG VIỆC
BÊN TRONG
1 Cấp trên: Giám đốc kinh doanh
2 Đồng cấp: Các phó phòng khác trong Công ty.
3 Cấp dưới: Các chuyên viên thuộc quyền quản lý
BÊN NGOÀI : Khách hàng

** CÔNG VIỆC - NHIỆM VỤ
a) Lập kế hoạch
1 Tiếp nhận đơn đặt hàng từ KH các khu vực, lên kế hoạch giao hàng:
Chủ động liên hệ với Khách hàng các khu vực.
Lịch giao hàng được lên đúng thời hạn.
b) Thực hiện
1 Công việc cuối ngày:
- Cập nhật thông tin đặt hàng & giao hàng từ các khu vực thị trường;
- Kiểm tra, cập nhật thông tin khách hàng; Phối hợp với Quản lý các KV thị trường để hoàn thành công việc. Đơn đặt hàng được tổng hợp đúng thời hạn.
2 Công việc cuối tuần:
- Liên hệ Khách lấy đơn hàng & lịch giao hàng tuần sau trước 15h Thứ 6 hàng tuần;
- Lên lịch nhập kho báo Kho, Vận chuyển,
Hành chính;
_Phối hợp với Quản lý các KV thị trường để hoàn thành công việc;
_Phối hợp trực tiếp với các bộ phận trong Công ty;
Sự chính xác giữa xuất hàng thực tế so với lịch giao hàng;
3 Công việc tuần cuối tháng:
- Liên hệ Khách lấy đơn hàng tháng sau vào trước ngày 28 hàng tháng;
- Tổng hợp toàn bộ đơn hàng trước 15h ngày 28 hàng tháng; Báo cáo GĐKD;
- Nhắc nợ đến hạn; Báo cáo GĐKD các trường hợp quá hạn;
- Tổng hợp sản lượng tiêu thụ trong tháng của Phòng;
- Tổng hợp hiệu suất công việc của Phòng;
- Tổng hợp chi phí bộ phận.
Đề xuất trực tiếp GĐKD các công cụ nhằm hoàn thành công việc;
_Đơn đặt hàng được tổng hợp đúng thời hạn;
_Công nợ được thu hồi đúng thời gian quy định;
4 Công việc tháng cuối quý:
- Tổng hợp điều chỉnh sản lượng quý kế tiếp của các khu vực bán hàng;
- Tổng hợp kế hoạch doanh thu quý kế tiếp của các khu vực bán hàng;
5 Công việc quý cuối năm:
- Tổng hợp kế hoạch bán hàng (sản lượng tiêu thụ và doanh thu) năm kế tiếp kế tiếp của các khu vực bán hàng;
c) Báo cáo
Tổng hợp số liệu báo cáo bán hàng, thu tiền, lợi nhuận bộ phận theo Tháng; Quý; Năm.
Sử dụng phần mềm phục vụ lấy số liệu báo cáo. Số liệu báo cáo kịp thời, đầy đủ & chính xác.

Yêu Cầu Công Việc

1 ĐỘ TUỔI (Trong tuổi lao động hoặc) từ: 25 đến: 35
2 GIỚI TÍNH Nam/Nữ
3 TRÌNH ĐỘ TỐI THIỂU Cao đẳng
4 KHỐI NGÀNH Kinh tế - Kỹ thuật - Xã hội
5 CHUYÊN MÔN Kế toán, QTKD, Ngoại ngữ, Ngoại Thương hoặc có liên quan
6 KINH NGHIỆM TỐI THIỂU Excel; PowerPoint
7 NGOẠI NGỮ
8 ƯU TIÊN Giao tiếp tốt; Nói giọng phổ thông; Cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách
nhiệm cao; Anh văn/ Trung văn: nghe, nói; phần mềm Access, Visio

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích