Technical & Field Trial Engineer (Field Trial: Agrochemical & Fertilizer) Toàn thời gian

Lô 101/8, đường số 1, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai.
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary and bonus
Health insurance and Social insurance regulated by Vietnam Labor Law
Professional, dynamic working environment

Mô Tả Công Việc

- Số lượng cần tuyển / Recruiting quantity: 3
-Thuộc phòng, bộ phận / Department: Khảo nghiệm và Kỹ thuật / Field trial & Technical.
- Địa điểm làm việc / Working place: Đồng Nai và các tỉnh thành khác / Dong Nai and other provinces.
- Thời gian bắt đầu làm việc / Time to start working: Tháng 5 năm 2021 / May 2021.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ văn hoá / Educational level: Cử nhân / Kỹ sư / Thạc sỹ / Bachelor / Engineer / Master
- Trình độ chuyên môn / Qualification: KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN TỐT về nông học, nông nghiệp, khoa học cây trồng, kỹ thuật canh tác cây trồng, nông hóa thổ nhưỡng, dinh dưỡng cây trồng, hóa chất bảo vệ thực vật/ GOOD TECHNICAL KNOWLEDGE in agronomy, agriculture, crops science, crops cultivation, soil understanding, fertilizers, and agrochemical.
- Độ tuổi / Age: từ 23 tuổi/ 23 & above.
- Số năm kinh nghiệm / Years of experience: ÍT NHẤT 1 NĂM KINH NGHIỆM Ở VỊ TRÍ TƯƠNG ĐƯƠNG/ AT LEAST 1 YEARS EXPERIENCE IN SIMILAR POSITION.
- Khả năng / Ability: Sẵn sàng công tác xa nhà trong thời gian dài / Very feasible and can work away from home for a long time.
- Phong cách làm việc / Working style: Khéo léo, chăm chỉ, chuyên nghiệp / Skillful, hardworking, professional.
- Liên hệ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước để làm các công việc liên quan cần thiết / To liaison with external and internal authorities and meet objective datelines.
- Trình bày, thuyết trình với các nông dân, các khác hàng về khuyến cáo và kỹ thuật sử dụng các sản phẩm / To do presentation to farmers and dealers on the uses and recommendation of the products.
- Tiếp xúc, thương lượng và thỏa thuận với các nông dân về địa điểm để làm các thử nghiệm, khảo nghiệm đồng ruộng / Contractual agreement & negotiation with farmers for their field usage during the field trial period.
- Kiến thức khác / Other knowledge: Tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm mới, phương pháp kỹ thuật sử dụng mới trong quá trình làm việc / Highlight of new products, new uses during the course of work to management.
- Thực hiện các điểm trình diễn, các hoạt động marketing, hỗ trợ các kỹ thuật (video, các kỹ thuật trình bày, các ý tưởng giúp quảng bá và phát triển thị trường) / Able to do demo sites, marketing events, technical support (video, presentation, develop marketing concept).
- Có thể di chuyển và công tác ở tất cả các tỉnh thành / Able to travel to all provinces.
- Kinh nghiệm / Experience: Công ty có thể thực hiện các khóa đào tạo cho người ít kinh nghiệm nhưng phải liên chuyên môn học vấn trong lĩnh vực nông học và nông nghiệp / We offer training for inexperience but have related education in agronomy and agriculture.

- Kỹ năng / Skill:
+Tiếng anh giao tiếp cơ bản / Tiếng hoa / Simple English / Chinese language: Có khả năng nghe hiểu, nói, đọc, viết / Understanding, speak, read and write.
+Các kỹ năng về vi tính văn phòng như viết báo cáo, trình chiếu và giao tiếp / Have computer skills to generate reports & communication and presentation.
+Kỹ năng về quản lý các thư mục, các tài liệu / Good files, documents management.

Địa Điểm Làm Việc

Dong Nai, Vietnam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích