Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương, thưởng cạnh tranh

Mô Tả Công Việc

• Thực hiện công tác phỏng vấn, đánh giá, và chốt được bản chào ứng viên đúng yêu cầu của năng lực vi trí;
• Xây dưng năng lực đánh giá và tuyển dụng nhân sự phù hợp yêu cầu chất lượng nguồn lực hoạt động kinh doanh các bộ phận của VNDIRECT;
• Xây dựng chính sách tuyển dụng nhân sự và quy trình tuyển dụng đảm bảo trải nghiệm của ứng viên với VNDIRECT được thông suốt, tin cậy và minh bạch;
• Tổng hợp đánh giá nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng của VNDIRECT đáp ứng được yêu cầu của các trục kinh doanh và vận hành;
• Xây dựng hệ thống quản lý JDs - Khung năng lực vị trí và chỉ số đánh giá hiệu quả (PI) của từng vị trí.
- Xây dựng định biên hàng năm cho Đơn vị đang phụ trách
-

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học
- Ít nhất 06 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tuyển dụng/quản trị nhân sự, trong đó có 04 năm kinh nghiệm đánh giá tuyển dụng ứng viên.
- Có kinh nghiệm đánh giá và phỏng vấn ứng viên
- Có khả năng kết nối, tương tác đội ngũ và làm việc nhóm, khả năng làm việc độc lập
- Yêu thích công việc nhân sự và tương tác với con người
- Có thái độ tích cực và chính trực trong công việc
- Tính kỷ luật, tự chủ, tự giác trong công việc

Địa Điểm Làm Việc

VCCI, Đào Duy Anh, Phuong Mai, Đống Đa, Hanoi, Socialist Republic of Vietnam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích