Senior Fashion Designer Toàn thời gian

1060 Nguyễn Văn Linh, Unit 1101, Mapletree Business Centre, Tân Phong, Quận 7,
800$ - 1000$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

After one year of contract

Mô Tả Công Việc

- Research based on our current designs and other brand’s collection to meet the standard of our company’s clients.
Nghiên cứu các thiết kế hiện tại của công ty và bộ sưu tập thương hiệu khác để đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng công ty.
- Demonstrate knowledge of Company Stores product selling to inspire innovating designs.
Có trách nhiệm tạo ra sản phẩm mới và đóng góp ý tưởng thiết kế
- Become extremely knowledgeable on the aesthetic and style of Afromazi’s Design.
Am hiểu về thẩm mỹ và phong cách thiết kế của Afromazi.
- Responsible for generating new product, design ideas and contribute to concepts.
Có trách nhiệm tạo ra sản phẩm mới, ý tưởng thiết kế và đóng góp vào các khái niệm.
- Understanding design from a technical perspective when dealing with CAD files.
Hiểu được thiết kế từ khía cạnh kỹ thuật khi xử lý các tệp CAD.
- Ensure that designs are produce-able.
Đảm bảo rằng thiết kế có khả năng sản xuất.
- Ability to handle from idea to execution.
Có khả năng xử lý từ ý tưởng đến thực hiện.
- Hand sketching, flat sketches and pattern designs.
Phác họa và thiết kế mẫu.
- Creativity to visualize designs in three dimensions.
Sáng tạo thiết kế 3D
- Communicating and working closely with the pattern maker.
Có khả năng làm việc theo pattern maker.
- Fitting of samples through all stages of modification.
Lắp mẫu qua tất cả các giai đoạn sửa đổi.
- Recording on Excel specific details of measurement, type of fabric or other details as well as photographic record.
Ghi lại các chi tiết cụ thể của Excel về đo lường, loại vải hoặc các chi tiết khác cũng như hồ sơ.
- Review, present and provide feedback on all proposal design during a presentation to achieve approval of production.
Rà soát, trình bày và cung cấp phản hồi về tất cả các thiết kế đề xuất trong suốt bài thuyết trình để đạt được sự chấp thuận của sản xuất.
- Frequent visits to the factory to see production development.
Thăm nhà máy thường xuyên để xem sự phát triển sản xuất.

Yêu Cầu Công Việc

- Understanding of fit, fabric, trims, print placements layout and material.
Có kiến thức chuyên môn về fit, fabric, trims, print placements layout và chất liệu
- Knowledge of pattern making, draping and garment construction.
Có kiến thức về xây dựng mô hình, draping và sản xuất hàng may mặc.
- Strong familiarity of Excel and Google Drive.
Thông thạo Excel và Google Drive.
- Illustrator or photoshop is a plus.
Biết Illustrator hoặc photoshop là lợi thế.
- Strong written and verbal presentation skill.
Có kỹ năng thuyết trình
- Ability to come up with fast judgement to any difficulties or complications.
Có khả năng phán đoán nhanh về bất kỳ khó khăn hoặc biến chứng nào.
- Highly organized in a fast-paced environment and detail oriented.
Tổ chức cao trong một môi trường nhịp độ nhanh và định hướng chi tiết.
- Strong time management and punctuality, especially for deadlines.
Biết quản lý thời gian và đúng giờ, đặc biệt là khi chạy deadlines.
- Leadership and ability to work with other team members.
Khả năng lãnh đạo và làm việc với các thành viên khác trong nhóm.
- Must be driven and used to take own initiatives.
Biết tổ chức và đóng góp ý kiến
- Ability to multi-task while staying organized, with high sense of urgency.
Chịu được áp lực công việc
- Must have a strong worth ethic and motivation to learn.
Có đam mê và tinh thần học hỏi
- Experience in women wear.
Có kinh nghiệm về mảng thời trang phụ nữ
- High level of creativity paired with strong understanding aesthetics.
Mức độ sáng tạo cao kết hợp với sự hiểu biết sâu sắc về thẩm mỹ.
- 4-year degree in fashion related field.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến thời trang
- At least 8~10 years of experience as a team leader. The Senior Fashion Designer will take part of the discussion of hiring the rest of the fashion designers.
8-10 năm kinh nghiệm đối với leader. Nhà thiết kế thời trang cao cấp sẽ tham gia thảo luận về việc thuê các nhà thiết kế thời trang còn lại.
- English speaking is not imperative, yet it is necessary.
Cần biết tiếng Anh
- Curriculum vitae (CV) must be send in English.
CV phải viết bằng tiếng Anh

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích