Senior Back-End Developer Toàn thời gian

TNR Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc (tùy vào kết quả kinh doanh thực tế)
Có cơ hội tham gia đào tạo tại Công ty mẹ
Bảo hiểm sức khỏe tai nạn dành cho người lao động và 1 người thân

Mô Tả Công Việc

1. Hỗ trợ Quản lý trực tiếp trong các việc:
- Định nghĩa sản phẩm
- Phát triển sản phẩm
- Triển khai sản phẩm

2. Trách nhiệm chính
- Thiết kế và xây dựng scalable REST API
- Phối hợp với nhóm frontend để quyết định cách thức hoạt động của một phương thức API
- Làm việc với các thành viên nhóm để xây dựng các tính năng sáng tạo, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho người dùng
- Cải thiện và tối ưu hóa hiệu suất của cơ sở hạ tầng và cơ sở dữ liệu
- Viết mã sạch, dễ đọc với các bài test
- Xử lý lỗi và khắc phục sự cố sản xuất
- Cải thiện chất lượng mã và tăng phạm vi kiểm tra đơn vị và đầu cuối
- Đào tạo các kỹ sư ít kinh nghiệm khi cần thiết
- Xây dựng quy trình dev hiệu quả, dễ bảo trì và mở rộng
- Đề xuất và xây dựng các quy trình/kiến trúc tích hợp, mở rộng với các hệ thống khác

1. Support Supervisor in:
- Product definition
- Product development
- Product deployment

2. Main responsibilities:
- Design and build scalable REST APIs
- Collaborate with frontend team to decide how an API method should work
- Work with team members to build innovative, robust, and easy-to-use features for our users
- Improve and optimise performance of infrastructure and database
- Write clean, human-readable code with unit tests
- Triage bugs and troubleshoot production issues
- Improve code quality and increase unit and end-to-end test coverage
- Mentor junior engineers when necessary
- Build effective develop process so that we could easy to maintain. Easy to scaleup will be big plus
- Suggest and build integration architecture & process between WTS & other system

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ Học vấn
- Tốt nghiệp đại học kỹ thuật chuyên ngành công nghệ thông tin, ưu tiên các trường ĐH Bách Khoa, ĐH FPT, ĐH Quốc Gia, HV Bưu Chính Viễn Thông, ….
- Có chứng chỉ phần mềm quốc tế là một lợi thế

2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan
- Kiến thức về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật phần mềm hoặc một môn học liên quan được ưu tiên

3. Kinh nghiệm liên quan/ Relevant Experience
- 3-5 năm kinh nghiệm về Java với Spring Framework, Spring Boot, JPA
- 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty chứng khoán, ngân hàng, các tổ chức tài chính lớn hoặc các công ty chuyên phát triển phần mềm tài chính.
- Kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu lớn, real-time, cơ sở dữ liệu Oracle, MySQL, ORM tools
- Có kinh nghiệm với Restful API, tích hợp API trong hệ thống microservice
- Kinh nghiệm xử lý real-time với socket
- Có kinh nghiệm trong việc phát triển hệ thống chịu tải cao với lượng truy cập lớn
- Có kinh nghiệm phát triển và triển khai các hệ thống Web Trading cho công ty chứng khoán là một lợi thế lớn.
- Có hiểu biết về các công nghệ FE là một lợi thế.

4. Kỹ năng
- Kỹ năng Tiếng Anh: giao tiếp tốt
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Mong muốn xây dựng và cải tiến sản phẩm hướng tới người dùng cuối

1. Educational qualifications:
- Graduated from university specializing in IT, prioritizing graduating from Technology Universities, FPT University, Vietnam National University, PTI.
- Having a certificate of professional analysis is an advantage

2. Professional Knowledge
- Knowledge about Computer Science, Software Engineering or a related subject is preferred

3. Relevant experience
- 3-5 year experience in Java with Spring Framework, Spring Boot, JPA
- 3-5 year experience working in Securities company, banking, finance co-operation or finance technology company.
- Experience with Huge Databases, real-time, SQL database, ORM tools.
- Experience with Restful API, API integration in microservice system
- Experience with real-time development with socket.
- Experience development stable system with high loading & high traffic
- Experience development Web trading system for Securities company will be big plus
- Has knowledge about front-end technology is a plus (react js, angular, HTML5, CSS3)

4. Required competencies
- Good skills in English speaking
- Able to work independently as well as in a team with minimal supervision
- Strong desire to build and improve a product for end-user.

Địa Điểm Làm Việc

Tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích