Sales Manager - Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản Toàn thời gian

Unit 701_702, 7th Floor, Kumho Asiana Plaza Building, 39 Le Duan Street, District 1, HCMC
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mô Tả Công Việc

Make Weekly/Monthly/Quarterly/Yearly business plan for Sales Department.
Lập kế hoạch kinh doanh của Phòng theo Tuần/Tháng/Quý/Năm.

Responsible for sales targets, turnover assigned by projects and by months.
Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu sản phẩm, doanh thu được giao theo dự án và theo từng tháng hoặc từng dự án.

Planning, allocating sales resources/sales team, allocating business sales targets to team and staff.
Hoạch định, phân bổ nguồn lực bán hàng, đội nhóm kinh doanh, phân bổ chỉ tiêu kinh doanh xuống nhóm kinh doanh, nhân viên kinh.

Implement sales business directly from sales executive to customers.
Tổ chức hoạt động kinh doanh sản phẩm trực tiếp từ nhân viên kinh doanh đến khách hàng.

Urge and support team, especially sales executive to accomplish business goals.
Đôn đốc, hỗ trợ đội nhóm và nhân viên kinh doanh hoàn thành mục tiêu kinh doanh.

Organize, coordinate and implement of sales programs and events.
Phối hợp, tổ chức thực hiện và triển khai các chương trình bán hàng, các sự kiện bán hàng.

Research, explore and make sales markets.
Triển khai thăm dò, khai thác và tạo thị trường.

Build up, train and evaluate staff performance.
Xây dựng, đào tạo đội ngũ, đánh giá năng lực nhân viên kinh doanh.

Be a consultant for Sales Director to compare on real estate products of competitors.
Tư vấn cho Giám đốc Kinh doanh so sánh về các hoạt động môi giới, đối thủ cạnh tranh.

Manage and conrol information on real estate products market.
Quản lý và kiểm soát các thông tin về sản phẩm giao dịch trên thị trường.

Manage and control operation costs of Sales Department.
Quản lý và kiểm soát chi phí hoạt động và nhân sự của phòng kinh doanh.

Recruit, evaluate, reward and discipline staff.
Thực hiện hoạt động tuyển dụng, đánh giá, khen thưởng, kỹ luật, điều chuyển nhân viên theo phạm vi công việc được phân công.

Prepare the sales policy and procedure according to the Company's policy.
Tham dự hội nghị, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế, quy định, chính sách của Phòng Kinh doanh.

Make all kinds of report based on sales targets and sales team building.
Báo cáo kết quả hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, xây dựng đội ngũ kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

College and university graduation is a prefer
Tốt nghiệp cao đẳng và đại học trở lên

At least 2 years experience as relevant positions in Real Estate (residential/villa/apartment sales)
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm cùng vị trí ở các công ty Bất Động Sản kinh doanh về căn hộ/đất nền biệt thự

Have a sense of ambition, wisdom, vision in development of high-end real estate market.
Có khát vọng, trí tuệ, tầm nhìn và bản lĩnh xây dựng thị trường bất động sản cao cấp.

Have in-depth knowledge in real estate
Có kiến thức sâu chuyên ngành bất động sản

Team leader management skills
Có kỹ năng quản lý lãnh đạo đội nhóm, giao việc và giao chỉ tiêu

Professional working style, customer services and solving skills
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, xử lý tình huống nhanh nhẹn và quyết đoán

Can work under pressure and dependently
Chịu áp lực và cường độ cao trong công việc

Fluency in English is an advantage
Tiếng Anh giao tiếp lưu loát là một lợi thế

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích