Real Estate Developer (staff) Toàn thời gian

TP. Hồ Chí Minh
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng 13, thưởng theo kỳ
Bảo hiểm y tế, gói chăm sóc sức khỏe riêng

Mô Tả Công Việc

+ Provide consultation on real estate development to customers
+ Other duties will be further discussed in the interview.

Yêu Cầu Công Việc

- Male
- At least 3 year working experience in R.E
- English: advance
- Real estate development experience
- Knowledge on development process
(sourcing lands / negotiating deals / controlling process)

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích