Quản Lí Dự Án Điện Mặt Trời | Solar Rooftop Project Manager Toàn thời gian

8th Floor, Cantavil Building, no.1 Song Hanh Str., An Phu Ward, District 2, Hochiminh City.
1500$ - 2500$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary
Social insurance, health insurance, unemployment insurance, days-off according to Labor Laws
13th+ month salary

Mô Tả Công Việc

1. Mục tiêu: Chịu trách nhiệm đưa vào Hoạt động thương mại (COD) 250 – 300MWp (quy mô có thể được thay đổi) dự án điện mặt trời áp mái trước ngày 15/12/2021

2. Đề xuất kế hoạch thực hiện dự án, quy trình quản lý nhân sự cấp dưới (bao gồm Chỉ huy trưởng công trình, nhân công, thầu phụ v.v…) sau khi nhận đầy đủ thông tin từ Ban Giám Đốc & các phòng ban liên quan (Phòng thiết kế, phòng phát triển dự án v.v…)

3. Kế hoạch đề ra theo các tiêu chí: Chất Lượng – Thời gian – Chi phí

4. Đóng điện thành công: đánh giá theo 3 tiêu chí Chất Lượng – Thời gian – Chi phí:

+ Pháp lý: đạt chất lượng điện năng, đáp ứng yêu cầu về PCCC, xây dựng, an toàn môi trường, nghiệm thu EVN, test inverter, mini-scada, remote control hoặc những yêu cầu khác của EVN và chính quyền v.v…

+Kiểm tra sản lượng hệ thống: đạt mô phỏng tính toán khoảng 90-95% Pvsyst P50

+ Quản lý chi phí: dự kiến các rủi ro phát sinh để xác định chi phí phát sinh (không vượt quá 2% chi phí toàn dự án)

+ Yêu cầu sản lượng:
Nắng tốt (tháng 3,4): 140 mwh/mwp
Nắng yếu (tháng 11,12): 95-100 mwh/mwp

Yêu Cầu Công Việc

- More than 7-year working experiences as Project Manager postion
- Solid organizational skills including attention to detail and multitasking skills
- Strong working knowledge of Microsoft Office
- Project Management Professional (PMP) / PRINCE II certification is a plus
- Bachelor's Degree in appropriate field of study or equivalent work experience

Địa Điểm Làm Việc

4th Floor, Cantavil Building, no.1 Song Hanh Str., An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích