Procurement Assistant - Trợ Lý Mua Hàng ( Purchasing Assistant ) ( Know Chinese ) ( Hai Phong) Toàn thời gian

Antrang T-Junction, Road10 Truongson Commune, An Lao District, Hai phong City, Vietnam
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Đánh giá xét duyệt nâng lương định kì, thưởng ngoại ngữ, hiệu quả công việc
14 ngày phép năm, Khám sức khỏe định kì
Cơ hội du lịch, giao lưu học hỏi và thăng tiến

Mô Tả Công Việc

1. Be responsible for purchase orders, inquiries and tracking progress.
2. Organize, check, and enter incoming bills.
3. Daily order shipping.
4. Execute the supervisor.

1. Chịu trách nhiệm mua hàng, yêu cầu và theo dõi tiến độ.
2. Tổ chức, kiểm tra, và nhập các hóa đơn đến.
3. Giao hàng hàng ngày.
4. Thực hiện giám sát

Yêu Cầu Công Việc

- Detailed requirements will be discussed in the interview.

- Các yêu cầu cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích