Process Control Technician/ Kỹ Thuật Viên Kiểm Soát Quy Trình Toàn thời gian

No. 2, Road 7, Vietnam-Singapore Industrial Park, Tinh Tho Commune, Son Tinh District, Quang Ngai Province.
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive Salary and Bonus
Vietnam statutory Insurances + Company HealthCare Insurance
Oversea Training Opportunities at other Plants in other countries when needed

Mô Tả Công Việc

• Set up production system
• Solve process problems.
• Conduct preventive maintenance of process parts and welders.
• Assist process engineers in implementing new process and product developments.
• Work on repetitive process problem as a process team member.
• Participate in Continual Improvement.
• New machine / equipment commissioning, new product introducing

• Thiết lập hệ thống sản xuất.
• Giải quyết các vấn đề liên quan đến quy trình.
• Tiến hành các biện pháp phòng ngừa bảo dưỡng quá trình hàn của các bộ phận.
• Hỗ trợ các kỹ thuật viên quy trình thực hiện quy trình mới và phát triển sản phẩm.
• Giải quyết các vấn đề lặp lại trong nhóm quy trình.
• Tham gia cải tiến liên tục.
• Vận hành máy và thiết bị mới bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm mới.

Yêu Cầu Công Việc

• Vietnamese native.
• Technical school graduate with 1-2 years experience required in the manufacturing/technology environment.
• Have good analytical thinking, proactive, teamwork and communication skills.
• Able to speak good English with good skills in Computer

Workplace: Quang Ngai, Vietnam.

• Quốc tịch Việt Nam.
• Tốt nghiệp trường kỹ thuật với 1-2 năm kinh nghiệm trong môi trường công ty sản xuất hoặc công nghệ.
• Có tư duy phân tích tốt, có tính chủ động, có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt.
• Có khả năng giao tiếp tiếng Anh và làm việc trên máy tính tốt.

Nơi làm việc: Quảng Ngãi, Việt Nam.

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích