Phó Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Toàn thời gian

219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương thưởng hấp dẫn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Theo qui đinh chung của công ty

Mô Tả Công Việc

- Chủ trì xây dựng, rà soát, điều chỉnh, cập nhật hệ thống các quy chế, quy định của Trường hàng năm và trình BGH ký duyệt ban hành.
- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
- Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự cơ hữu, hồ sơ giảng viên thỉnh giảng, hồ sơ bảo hiểm xã hội, làm công tác thống kê, lưu trữ, bổ sung hồ sơ cá nhân.
- Tư vấn, tham mưu các vấn đề liên quan đến pháp chế cho lãnh đạo Trường. Thực hiện các thủ tục pháp lý hợp tác quốc tế, quản lý lao động nước ngoài.
- Chủ trì việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Trường.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh văn bằng, chứng chỉ do Trường cấp.
- Tham mưu về tính pháp lý của văn bản; thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm nội bộ, hợp đồng của Trường trước khi ban hành; hệ thống hóa các văn bản quy phạm.
- Tham mưu cho Ban giám hiệu xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của Nhà trường
- Tham mưu đề xuất cho Ban giám hiệu để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.
- Tham mưu cho Ban giám hiệu về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của Nhà trường
- Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác đào tạo tuyển dụng trong toàn Trường
- Tham mưu cho Ban giám hiệu về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
- Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác hành chánh của Nhà trường
- Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban giám hiệu, các Khoa và toàn thể CBNV trong Toàn trường. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.
- Xây dựng tài liệu và tổ chức huấn luyện văn hoá, quy trình, nghiệp vụ,... cho nhân sự mới/định kỳ hàng tháng/quý/năm.
- Lập kế hoạch và tổ chức các lớp học tập, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn cho lực lượng lao động của Trường, cập nhật các thông tin liên quan đến công tác học tập, bồi dưỡng dành cho người lao động, tham khảo và trình lãnh đạo xem xét cử người phù hợp tham gia các lớp bồi dưỡng.
- Phối hợp với các Khoa, Trung tâm, bộ môn, chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý khối lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên theo đúng quy định của Trường.
- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo qui định về công tác thi đua khen thưởng.
- Giữ mối quan hệ chặt chẽ và thường xuyên với chính quyền, cơ quan Công an địa phương để phối hợp tốt công tác bảo vệ an ninh chung trong khu vực.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành liên quan đến chuyên môn quản lý.
- Hiểu biết về công tác tổ chức, quản lý nhân sự, hành chính, pháp chế.
- Hiểu biết về lĩnh vực quản trị cơ sở vật chất.
- Có hơn 04 năm kinh nghiệm về quản lý và điều hành.
- Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm sử dụng trong lĩnh vực chuyên môn.
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
- Có kỹ năng tự đánh giá năng lực bản thân và đánh giá kết quả công tác của Nhân viên trong Đơn vị.
- Có khả năng diễn giải tốt, lôi cuốn, dễ hiểu, rõ ràng. Có phương pháp truyền đạt ý tưởng logic.
- Có hành vi đạo đức tốt, hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp.
- Trung thực, siêng năng, sáng tạo, và có lòng yêu nghề, tận tụy trong công việc.
- Có khả năng chịu được áp lực công việc và khả năng lãnh đạo. Có khả năng học hỏi cao.

Địa Điểm Làm Việc

219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích