Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực Toàn thời gian

Road 353, Anh Dung, Duong Kinh, Hai Phong City, VIETNAM
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng theo chính sách của công ty
Đóng các khoản bảo hiểm theo quy định của Pháp luật
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

Mô Tả Công Việc

1. Công tác xây dựng chiến lược và quản lý kế hoạch sản xuất
1.1 Tổ chức xây dựng và rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Nhà máy

1.2 Tổ chức xây dựng và rà soát kế hoạch sản xuất để đáp ứng yêu cầu năng suất của từng đơn hàng

1.3 Phê duyệt kế hoạch chuyền theo từng mã hàng
1.4 Tham gia xây dựng chiến lược của NWF
2. Công tác chuẩn bị sản xuất
2.1 Phê duyệt NCC và đơn đặt hàng thùng, túi, chỉ gửi NCC
2.2 Rà soát, phê duyệt quy trình may cho từng mã hàng
2.3 Rà soát, phê duyệt định mức thời gian chuẩn cho chuyền may theo sơ đồ chuyền

2.4 Tổ chức theo dõi, kiểm soát tiến độ NPL, đảm bảo NPL (NPL do nhà máy trực tiếp đặt hàng) đồng bộ trước khi sản xuất
3. Công tác kiểm soát sản xuất
3.1 "Quyết định phương án xử lý các sự cố liên quan đến:

- Sự cố liên quan đến vải hoặc phụ lieu

- Sự cố liên quan đến máy móc

- Sản phẩm lỗi phát hiện sau khi đóng gói"
3.2 Ký duyệt các hồ sơ giao hàng cho khách hàng
3.3 Phê duyệt phương án điều chỉnh kế hoạch chuyền trong trường hợp sản xuất không đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch ban đầu
4. Công tác tổng kết sau sản xuất
4.1 Phê duyệt phương án làm việc với các bên liên quan để yêu cầu bồi thường cho các tổn thất phát sinh trong quá trình sản xuất
4.2 Phê duyệt hồ sơ giao hàng
4.3 Chịu trách nhiệm tổ chức giao hàng hoặc phối hợp với HPO giao hàng cho khách hàng
4.4 Tổ chức theo dõi, thống kê số liệu tồn kho NPL
4.5 Quyết định phương án xử lý vải thừa, PL tồn, sản phẩm lỗi, phế liệu
4.6 Phê duyệt báo cáo thanh khoản
4.7 Phê duyệt báo cáo tổng hợp doanh thu, lỗ/lãi sau mỗi đơn hàng
5. Công tác hỗ trợ sản xuất
5.1 Công tác tổ chức nhân sự
5.1.1 Chịu trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất mô hình, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận thuộc nhà máy
5.1.2 Tổ chức phân giao nhiệm vụ cho CBCNV, giám sát, đánh giá, hỗ trợ, quản lý tiến độ chất lượng; Chịu trách nhiệm đánh giá kết quả công việc của cấp quản lý trong Nhà máy

5.1.3 Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm CBCNV

5.1.4 Phê duyệt Kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, huấn luyện cho CBCNV,

5.1.5 Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách lương, khen thưởng/ kỷ luật, văn hóa đội nhóm…cho CBCNV
5.2 Công tác hành chính mua sắm
5.2.1 Tổ chức xây dựng và phê duyệt các quy định, quy trình, tiêu chuẩn, chính sách trong các lĩnh vực hoạt động và chuyên môn của Nhà máy
5.2.2 Quản lý tài sản, thông tin văn thư lưu trữ của Nhà máy
5.2.3 Quản lý hành chính của các vị trí quản lý
5.2.4 Phê duyệt kế hoạch/đề nghị/hợp đồng mua sắm vật tư, trang thiết bị, VPP, linh kiện máy móc; quản lý tài sản của nhà máy
5.3 Công tác quản lý tuân thủ, ATLĐ, PCCC
5.3.1 Tổ chức xây dựng và quản lý việc tuân thủ nội quy nhà máy
5.3.2 Chịu trách nhiệm duy trì, quản lý việc tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

5.3.3 Phê duyệt kế hoạch PCCC; Tổ chức xây dựng/phê duyệt/ban hàng các quy định/ hướng dẫn về các hoạt động đảm bảo an toàn lao động trong Nhà máy
5.4 Công tác tài chính - kế toán
5.4.1 Phê duyệt các khoản chi, các giao dịch hành chính của Nhà máy
5.4.2 Phê duyệt báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo quyết toán thuế
5.4.3 Chịu trách nhiệm thanh quyết toán lương, thưởng, quyết toán thuế cho CBCNV toàn nhà máy

6. Nhiệm vụ khác

6.1 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất
6.2 Chủ động tham mưu cho Cấp trên về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cấp trên
6.4 Tuân thủ các nội quy, quy định của Nhà máy và quy định của Pháp luật

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương
- Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất
- Ít nhất 07 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc và thời trang
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp có quy mô trên 500 người
- Hiểu biết về lĩnh vực may mặc và thời trang
- Hiểu biết quy định cơ bản pháp luật về kinh doanh, thương mại
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tiện ích văn phòng
- Đọc các văn bản Tiếng Anh cơ bản, thông thường; Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản
- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc
- Khả năng đào tạo, phát triển đội ngũ
- Trung thực, nhiệt tình
- Sáng tạo, chủ động

Địa Điểm Làm Việc

Hai Phong, Vietnam
Ninh Bình, Ninh Bình Province, Vietnam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích