Phó Tổng Giám Đốc (Mức Lương Hấp Dẫn) Toàn thời gian

488 Hai Bà Trưng, P. Tân An, TP. Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thực hiện chính sách mở tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng của ứng viên.

Mô Tả Công Việc

***Trách nhiệm chính :

Quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động của các bộ phận, triển khai, thực hiện các chiến lược của Tập đoàn đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chiến lược kinh doanh của Tập đoàn.

***Mô tả công việc :

1. Xác định mục tiêu, hướng phát triển và sứ mệnh của công ty :

• Phối hợp với Ban lãnh đạo xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn.
• Thay mặt Tổng Giám đốc điều hành các Phòng/Ban Công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

2. Kinh doanh và định hướng chiến lược chung cho công ty :

• Thực thi các chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng quy mô kinh doanh của công ty, gia tăng lợi nhuận như: phương án đầu tư, các kế hoạch kinh doanh, các kế hoạch xây dựng thương hiệu, kế hoạch quảng bá sản phẩm,...
• Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh
• Lên kế hoạch để thực hiện các phương án đầu tư hiệu quả nhất, tối ưu chi phí và có được lợi nhuận tối đa nhất.
• Tư vấn cho Ban điều hành các quyết định đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược Công ty và đem lại lợi nhuận cao nhất.
• Phát triển kế hoạch kinh doanh phù hợp với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.
• Xây dựng, kiểm soát ngân sách, định mức chi phí cho các dự án.

3. Điều hành toàn bộ hoạt động và chịu trách nhiệm cho doanh số, lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của công ty :

• Giám sát các dự án và đưa ra quyết định và đề xuất đúng đắn những giải pháp, chiến lược,... với ban điều hành, xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận.
• Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động cho công ty.
• Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.
• Xây dựng quan hệ tốt với khách hàng, đối tác trọng yếu của công ty.

4. Quản lý nhân viên, phát triển nhân tài :

• Thay mặt Ban điều hành điều hành và quản lý các phòng ban trong Công ty.
• Khích lệ và đốc thúc hiệu quả làm việc của các phòng ban, nhân viên. Hỗ trợ các quản lý trong việc cải thiện năng lực của nhân viên để đem lại hiệu quả làm việc tốt nhất.
• Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty.
• Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty.

5. Tham mưu, báo cáo, đề xuất :

• Lên kế hoạch, báo cáo kết quả kinh doanh, hoạt động của các phòng ban của Tập đoàn với Ban điều hành.
• Cố vấn các chiến lược phát triển tập đoàn, các kế hoạch quan trọng, các dự báo hoặc tầm nhìn dài hạn trong kinh doanh đối với lĩnh vực mà doanh nghiệp đang theo đuổi.
• Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo cho Ban điều hành theo quy định của công ty.

6. Đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban :

• Đọc và phân tích báo cáo tài chính để đưa ra các chiến lược/điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với công việc kinh doanh.
• Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doạnh, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.
• Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc với đối tác nước ngoài.
• Kỹ năng điều hành, hoạch định và triển khai chiến lược.
• Biết tiếng Anh là một lợi thế.

Địa Điểm Làm Việc

Đà Nẵng, Việt Nam
Quang Nam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích