Phó Phòng Quản Trị Rủi Ro Hệ Thống Toàn thời gian

19th – MB Building, 18 Le Van Luong Str., Cau Giay Dist. Hanoi, Vietnam
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng các dịp Lễ/Tết, Thưởng Thành tích 06 tháng đầu năm và cuối năm, Tháng lương 13
Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm công tác nước ngoài
Chế độ du lịch hàng năm. Ngày sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương 01 ngày và quà tặng sinh nhật

Mô Tả Công Việc

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
Quản lý, tổ chức và chịu trách nhiệm về hoạt động phân cấp, ủy quyền, báo cáo và đóng góp ý kiến trong phạm vi nhiệm vụ được phân công đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu chung của đơn vị.

NHIỆM VỤ
I. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
1. Thiết lập và phân tích các thông tin, dữ liệu là cơ sở xây dựng kế hoạch của đơn vị và chủ trì thực hiện kế hoạch của mảng công việc được phân công

II. Quản lý và tổ chức công việc theo mảng chức năng được phân công
2. Quản lý việc quy hoạch và tư vấn về hệ thống phân cấp, ủy quyền theo phạm vi được phân công (bao gồm các quy định, hướng dẫn về phân cấp, ủy quyền; xây dựng các văn bản ủy quyền theo chức danh/đích danh)
3. Tổ chức giám sát khẩu vị rủi ro và tỷ lệ an toàn vốn
4. Tổ chức công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về hồ sơ rủi ro, thực trạng rủi ro.
5. Tổ chức công tác giúp việc HĐQT, TGĐ, các Ủy ban/Hội đồng cấp HĐQT/TGĐ về các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro tích hợp

III. Quản lý và phát triển đội ngũ, phát triển bản thân
6. Giúp việc BLĐ Khối tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ
7. Hoàn thành chương trình đào tạo và tự đào tạo theo chức danh

IV. Nhiệm vụ và trách nhiệm khác
8. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.
9. Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân và/hoặc tập thể thực hiện.

Yêu Cầu Công Việc

- Cử nhân chuyên ngành tài chính, kinh tế hoặc quản trị kinh doanh
- TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
- Tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực thẩm định, tín dụng, quản trị rủi ro, kiểm toán tại các ngân hàng và/hoặc công ty tư vấn có uy tín trên thị trường.
- Quản lý: Tối thiểu 02 năm lĩnh vực tài chính/ngân hàng.

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Vietnam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích