Phó Giám Đốc Phòng Thẻ và Ngân Hàng Điện Tử Toàn thời gian

19-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
1500$ - 2000$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng 13
Bảo hiểm toàn diện
Nghỉ phép có lương

Mô Tả Công Việc

- Giúp Giám đốc quản lý, điều hành và kiểm soát một số mặt công tác theo phân công của Giám đốc.
- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng và tổ chức thực hiện, theo dõi kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo, tham mưu cho Giám đốc các biện pháp tích cực nhằm đạt được hiệu quả trong công tác của Phòng.
- Tham gia xây dựng quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh thẻ và ngân hàng điện tử và kiểm soát thực hiện trong toàn hệ thống SCB.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: Đại học
- Chuyên môn: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan
- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B trở lên.
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trưởng Bộ phận Thẻ hoặc chức danh tương đương.
- Ngoại hình, tác phong tốt.
- Kỹ năng lãnh đạo
- Kỹ năng quản lý con người
- Kỹ năng hoạch định, tổ chức và quản lý công việc hiệu quả
- Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh
- Kỹ năng huấn luyện nhân viên
- Kỹ năng quản lý xung đột/mâu thuẫn
- Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
- Kỹ năng xây dựng và quản lý mối quan hệ khách hàng.

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích