Phiên Dịch Biên Dịch Viên Toàn thời gian

Hanoi, Ho Chi Minh
600$ - 1100$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Hỗ trợ điện thoại, tiền công tác phí,

Mô Tả Công Việc

1. Tiếng Trung 4 kỹ năng;
2. Chủ yếu dịch các cuộc họp và lập biên bản nội dung cuộc họp.
3. Dịch các công văn đên của cơ quan quản lý nhà nước;
4. Hiểu về kỹ thuật, thiết bị máy móc;
5. Các công việc khác theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên du học về từ Trung Quốc, thạc sỹ,...
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về lĩnh vực phiên dịch cho công ty nước ngoài ( Cty của Đài Laon-Trung Quốc)

Địa Điểm Làm Việc

10A2 KCN Long Giang, Xã Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích