Pattern Maker Toàn thời gian

1060 Nguyễn Văn Linh, Unit 1101, Mapletree Business Centre, Tân Phong, Quận 7,
700$ - 1000$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

After one year of contract

Mô Tả Công Việc

- Collaborate with the design team and assist in the development of themes: discussions of concepts, ideas and style.
Phối hợp với đội ngũ thiết kế và hỗ trợ phát triển: thảo luận các khái niệm, ý tưởng và phong cách.
- Ability for interpretation concepts for designs.
Có khả năng diễn giải các thiết kế.
- Research other clothing lines for inspiration.
Nghiên cứu các dòng quần áo khác để tìm cảm hứng.
- Detailed attention to CAD files, fittings, modifications, patterns and garment assembly.
Chú ý chi tiết đến các tập tin CAD, phụ tùng, sửa đổi, mẫu và lắp ráp hàng may mặc.
- Intensive liaison with machinists for garment construction.
Liên lạc mật thiết với các nhà chế tạo thiết bị may mặc.
- Designing patterns according to our brand’s current measurements of size.
Thiết kế mẫu theo các phép đo, kích thước hiện tại của công ty.
- Modify patterns according to the different sizes’ lengths.
Sửa đổi các mẫu theo độ dài của các kích thước khác nhau.
- Ensure fit and grading consistency for every pattern.
Đảm bảo phù hợp và phân loại tính nhất quán cho mỗi mô hình
- Supervise sample progress and fittings throughout its development.
Giám sát tiến bộ mẫu và phụ kiện trong suốt quá trình phát triển.
- Create patterns by using computerized systems.
Tạo các mẫu bằng cách sử dụng các hệ thống trên máy vi tính.
- Plotting and printing piece markers of cutting samples for production.
Lập và in dấu miếng cắt mẫu để sản xuất.
- Evaluate samples to ensure they meet construction and grading.
Đánh giá mẫu để đảm bảo chúng đáp ứng được việc sản xuất và phân loại.
- Familiarity with European fitting size in inches.
Quen thuộc với kích thước phù hợp với châu Âu theo inch.
- Deliver and meet deadlines on short notice.
Đáp ứng kịp tiến độ

Yêu Cầu Công Việc

- Proficiency in grading and fitting according to the textile’s style.
Có trình độ và phân loại phù hợp với phong cách vải.
- Meticulous with details and driven by the patternmaking aspect of the design process.
Tỉ mỉ và có đam mê làm việc
- Must have basic understanding skills in garment construction, pattern making, size grade rules and fit process.
Phải có những kỹ năng cơ bản về xây dựng hàng may mặc, tạo mẫu, quy mô và quy trình phù hợp.
- Basic personal computer skills, such as Word and Excel.
Các kỹ năng máy tính cơ bản như Word và Excel.
- Strong written and verbal communication skill.
Có khả năng diễn giải, thuyết trình
- The ability to adapt to a fast-paced environment as well as adjust to every changing priority.
Khả năng thích ứng với môi trường làm việc
- 4-year degree in fashion related field.
Tốt nghiệp chuyên nhành liên quan đến thời gian
- At least 8~10 years of experience.
8~10 năm kinh nghiệm
- Must be driven and used to take own initiatives.
Biết tổ chức và đogs góp ý kiến riêng
- Ability to multi-task while staying organized, with high sense of urgency.
Chịu được áp lực công việc
- Must have a strong worth ethic and motivation to learn.
Có nhiệt huyết và tinh thần học hỏi
- English speaking is a plus.
Biết tiếng Anh là lợi thế

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích