Organizational Development Manager - HR Division Toàn thời gian

Tầng 6, Tòa nhà MB, Số 21, Đống Đa, Hà Nội
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương, thưởng cạnh tranh và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước và của MIC.
Hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước, bảo hiểm MIC Care dành riêng cho cán bộ MIC
Tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể, team building, party… du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Mô Tả Công Việc

Mục đích công việc:
Vị trí này có trách nhiệm quản lý và hoàn thiện các thay đổi về mô hình tổ chức, triển khai các hoạt động phát triển nguồn nhân lực có chất lượng và mức độ gắn kết cao, góp phần đảm bảo sự phát triển dài hạn và bền vững cho tổ chức.
Nhiệm vụ chính:
1. Hoạch định chiến lược, kế hoạch:
- Tham gia xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình về quản trị nguồn nhân lực, phát triển hoàn thiện tổ chức bộ máy, lao động, tiền lương đảm bảo đồng bộ về khung sách, nâng cao hiệu quả nhân sự.
- Tham gia xây dựng kế hoạch lao động năm cho toàn hệ thống, đề xuất lao động cho các Khối/Ban tại Hội Sở và các ĐVTV.
2. Công tác phát triển tổ chức:
- Tham gia đề xuất cập nhật, sửa đổi, hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức (cơ cấu các Phòng/Ban) và chức năng nhiệm vụ của Phòng/Ban đáp ứng nhu cầu phát triển trong từng thời kỳ.
- Tham gia nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động các Khối/Ban tại HO và Công ty trực thuộc TCT.
- Xây dựng và quản lý hệ thống chức danh và mô tả công việc toàn hệ thống.
3. Công tác đào tạo và phát triển nhân viên:
- Xây dựng triển khai chiến lược đào tạo phù hợp với tầm nhìn chiến lược phát triển của TCT từng thời kỳ.
- Xây dưng, điều chỉnh, cập nhật và trình BLĐ Quy chế, quy định, quy trình Đào tạo của TCT, Thiết lập các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng đào tạo, đánh gia tác động và hiệu quả đào tạo với tổ chức.
- Quản lý và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài, hội thảo theo kế hoạch ngân sách.
- Tìm kiếm và quản lý các đơn vị đối tác đào tạo nhằm thực hiện hoạt động đào tạo theo định hướng phát triển của TCT.
- Tham gia đề xuất các chương trình đào tạo phát triển nhân tài (chính sách, quy chế, kế hoạch đào tạo, hệ thống quản trị phát triển nhân tài) cho toàn hệ thống.
4. Công tác quản lý hiệu quả công việc:
- Phối hợp với Ban kế hoạch xây dựng Bộ KPI cấp Khối/Ban/Phòng và ĐVTV hàng năm.
- Phối hợp với các Khối/Ban/Phòng và ĐVTV xây dựng bộ KPI cá nhân hàng năm.
- Hướng dẫn triển khai việc đánh giá hiệu quả đơn vị hàng năm cho Khối/Ban tại HO và ĐVTV.
- Phối hợp với Ban Kế hoạch và các Khối/Ban và ĐVTV triển khai, đôn đốc và giám sát việc đánh giá KPI hàng năm.
- Tổng hợp kết quả đánh giá hiệu quả công việc của Khối/ban và cá nhân toàn hệ thống.
- Định kỳ rà soát tổng thể Quy trình quản lý hiệu quả làm việc và đề xuất chỉnh sửa khi cần.
5. Công tác xây dựng và duy trì sự gắn kết của nhân viên với tổ chức:
- Tiến hành khảo sát và phân tích mức độ hài lòng của nhân viên hàng năm.
- Xây dựng kế hoạch/chương trình, đề xuất sáng kiến và tổ chức triển khai các hoạt động gắn kết nhân viên với tổ chức (quảng bá, truyền thông nội bộ).
- Đánh giá hiệu quả các chương trình đã triển khai và kiến nghị sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả gắn kết nhân viên trong tổ chức.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị nhân sự, phát triển tổ chức, đào tạo và phát triển hoặc lĩnh vực có liên quan.
2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị nhân sự, đào tạo và phát triển.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò quản lý.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt.
- ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm.
3. Kỹ năng:
- Kỹ năng sử dụng các phần mềm Word, Excel, Powerpoint, Visio...
- Kỹ năng quản lý nhóm, giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc.
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc linh hoạt.
- Kỹ năng xử lý tình huống.
- Kỹ năng đám phán, truyền đạt, giao tiếp.
- Kỹ năng báo cáo, trình bày.

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích