Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive salary, bonus (public holidays, KPI).
Full welfare and allowances (insurances, meal, phone, travel).
Annual salary promotion.

Mô Tả Công Việc

Biên dịch, phiên dịch

Yêu Cầu Công Việc

Năng động, chuyên nghiệp

Địa Điểm Làm Việc

10th Floor, Pacific Place Building, Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Hanoi
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích