[Liteon] Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Toàn thời gian

Số 149, đường 10, Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bonus in the end of year by performance and working time
24 paid leaves/ year (include annual leaves)
Free meals for employee

Mô Tả Công Việc

1. Lập kế hoạch kiểm tra.
2. Trực tiếp quản lý các tài liệu liên quan tới mua, bán hàng, nghiệm thu và quản lý chung
3. Hướng dẫn áp dụng, đôn đốc các đơn vị thực hiện tài liệu chất lượng (quy trình, quy định, biểu mẫu…) mới ban hành.
4. Thường xuyên kiểm tra giám sát các công đoạn của quá trình sản xuất
5. Lưu hồ sơ các hạng mục kiểm tra.
6. Lập các báo cáo về sự không phù hợp xảy ra trong quá trình kiểm tra.
7. Lập các báo khắc phục và phòng ngừa trong quá trình sản xuất, kiểm tra.
8. Kênh thông tin với giám sát khách hàng về tình hình chất lượng sản phẩm.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Yêu Cầu Công Việc

1. Ưu tiên tiếng Trung hoặc tiếng Anh.
2. Tốt nghiệp ĐH-CĐ
3. Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý chất lượng tại công ty điện tử
4. Ưu tiên có thể tăng ca

Địa Điểm Làm Việc

Hai Phong Industrial Zone
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích