[Liteon] IT Engineer Toàn thời gian

Số 149, đường 10, Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bonus in the end of year by performance and working time
24 paid leaves/ year (include annual leaves)
Free meals for employee

Mô Tả Công Việc

1. Desktop support (Installing, troubleshooting PC, Laptop and Printer…)
2. Setup SAP & MES system and maintain (installing, troubleshooting, servers maintain,..)
3. Network support ( installing, troubleshooting, network devices, servers,...)
4. Setting up user accounts, permissions and passwords
5. Technical support for users using the network
6. Preparing documentation of all networks
7. Training staff on new systems
8. Logging and keeping records of users queries
9. Making sure all IT meets industry standards
10. Planning future improvements, suggesting IT solutions to business problems
11.Preparing documentation of all networks
12.Other tasks by manager
-----------------------------------------------------------------------------
1. Hỗ trợ kỹ thuật (Installing, troubleshooting PC, Laptop and Printer…)
2. Cài đặp SAP & MES và bảo dưỡng (installing, troubleshooting, servers maintain,..)
3. Hỗ trợ hệ thống ( installing, troubleshooting, network devices, servers,...)
4. Cài đặt tài khoản, quyền truy cập và mật khẩu
5. Hỗ trợ công nghệ cho người sử dụng hệ thống
6. Chuẩn bị tài liệu cho toàn bộ mạng máy tính
7. Hướng dẫn nhân viên sử dụng các hệ thống mới
8. Theo dõi, ghi chép lại các thắc mắc của người dùng
9. Đảm bảo các yêu cầu IT của doanh nghiệp
10. Lên kế hoạch cải tiến, đề xuất các giải pháp IT cho công ty
11. Chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu
12. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

1. Education: Bachelor’s degree
2. The experience of SAP, network setup.
3. Logical thinking
4. Up-to-date technical knowledge
5. Good analytical and problem solving skills
6. Language: Chinese (preferred)

*Benefits:
1. Attractive and competitive salary and bonus
2. Annual Salary Review
3. Bonus in the end of year by performance working and time working
4. Good chance to study and develop career path stably
5. Clear policy and regulation: Health insurance, social insurance, unemployment insurance…
6. Free shift meals for employee at factory
7. Allowances follow by regulation
8. Professional, dynamic working environment
-----------------------------------------------------------------------------------
1. Bằng cấp: Đại học
2. Có kinh nghiệm SAP, cài đặt hệ thống
3. Có tư duy logic
4. Cập nhật các kiến thức về công nghệ thường xuyên
5. Có kỹ thăng phân tích và giải quyết vấn đề
6. Ngôn ngữ: Ưu tiên tiếng Trung

* Quyền lợi
1. Chế độ lương thưởng cạnh tranh
2. Cơ chế tăng lương hàng năm
3. Thưởng cuối năm dựa trên mức hiệu quả công việc
4. Cơ học hỏi và thăng tiến trong công việc
5. Quyền lợi rõ ràng theo quy định: Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
6. Có ăn ca cho công nhân trong nhà máy
7. Các khoản trợ cấp theo quy định

Địa Điểm Làm Việc

Hai Phong Industrial Zone
Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích