Kế Toán Trưởng Toàn thời gian

52 đường số 10, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng vào các dịp lễ, Tết, tháng lương thứ 13
Tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện…
Tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty

Mô Tả Công Việc

1. Nhiệm vụ chính:
1.1 Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán:
- Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hoạch toán số liệu kế toán
- Kiểm tra số liệu, sổ sách kế toán của kế toán viên
- Lập báo cáo nội bộ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảng cân đối kế toán định kỳ/đột xuất và giải trình chi tiết gửi Ban Giám đốc.
- Quản lý việc cung cấp thông tin, số liệu, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc và của Cơ quan nhà nước (Hoàn thuế, Quyết toán thuế, kiểm toán).
- Kiểm tra báo cáo tài chính tháng/quý/năm
- Quyết toán thuế TNDN, TNCN hàng năm
1.2 Thiết lập hệ thống tài chính – kế toán phù hợp với đặc thù của Công ty và các quy định của pháp luật:
- Ban hành quy chế quản lý tài chính
- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính
1.3 Giám sát việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty:
- Đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ
- Thanh quyết toán các khoản phải chi đối với khách hàng, nhân viên
- Tổ chức quản lý quỹ tiền mặt tại Công ty
- Kiểm tra ký duyệt đề nghị thanh toán
1.4 Lập và triển khai kế hoạch tài chính của Công ty:
- Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty. Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Tổ chức triển khai kế hoạch tài chính đã được duyệt.
- Đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất, kinh doanh.
- Lập kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng giai đoạn. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn.
- Duy trì quan hệ với cơ quan thuế, các tổ chức tín dụng.
2. Công việc khác:
- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty.
- Phối hợp với đội dự án, triển khai phần mềm ERP cho phòng kế toán.
- Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ & Trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

3. Yêu cầu về năng lực:
- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kế toán.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm trong vị trí kế toán trưởng. Đã sử dụng qua các phần mềm Bravo, ERP (SAP, Oracle, Microsoft)
- Có kiến thức về pháp luật, thuế quan trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
- Trung thực, cẩn trọng, làm việc tỉ mỉ, bền bỉ với các con số
- Có khả năng đi công tác
4. Kỹ năng:
- Năng lực quản lý và lãnh đạo
- Kỹ năng báo cáo và phân tích trên Dashboard, Power BI
- Kỹ năng đánh giá, phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc
- Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, đàm phán, giao tiếp
- Thái độ tích cực, hợp tác
5. Chế độ phúc lợi:
- Thu nhập cạnh tranh
- Các chế độ lương, thưởng phúc lợi theo quy định Công ty
- Xém xét điều chỉnh lương định kỳ dựa trên hiệu quả làm việc và kết quả kinh doanh của Công ty;
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định Nhà nước, Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn của Bảo Việt
- Trợ cấp ăn trưa
- Được tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa của công ty

Địa Điểm Làm Việc

Số 52, Đường số 10, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích