Kế Toán Trưởng (Chief Accountant) Toàn thời gian

Lầu 7, 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
1300$ - 1700$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương thưởng cạnh tranh, hấp dẫn.
Thưởng vào dịp lễ, tết.
Tham gia các hoạt động Teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ...

Mô Tả Công Việc

1. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán:

- Duy trì khả năng thanh toán của công ty
- Quản lý & kiểm soát được nguồn tài chính của công ty, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động đầu tư
- Phối hợp với các giám đốc chức năng để xây dựng, đề xuất ký ban hành gói chi phí cho từng đơn vị trong công ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn
- Hạch toán kế toán, phân tích kết quả kinh doanh
- Giám sát tính trung thực trong việc thực hiện công tác thu chi, ngân sách, theo dõi tình hình sử dụng tài sản, tình hình thanh toán
- Tổng hợp báo cáo các số liệu kế toán theo yêu cầu của tổng công ty

2. Quản lý dòng tiền
- Kiểm soát dòng tiền đảm bảo công ty có đủ nguồn tiền hoạt động.
- Kiểm tra việc thu chi tiền thực hiện đúng và bảo đảm số dư đúng thực tế.

3. Báo cáo Thuế và làm việc với cơ quan Thuế
- Phối hợp với Kế toán thuế để quyết toán và giải quyết các vấn đề về thuế, kiểm toán
- Kiểm soát các báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Tham gia công tác quyết toán thuế với cơ quan thuế
- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ kế toán do nhà nước ban hành

4. Công tác tài chính
- Cung cấp thông tin và phân tích tài chính cho Ban Giám Đốc và các bộ phận
- Lập kế hoạch dự phòng tài chính theo định kỳ hoặc đột xuất.

5. Quản lý công việc phòng Kế toán
- Tổ chức bộ máy kế toán trên cơ sở xác định đúng khối lượng công tác kế toán
- Đào tạo, quản lý, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
- Quản lý, đào tạo và tổ chức nhân sự bên dưới để thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ
- Phân công công việc, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên bộ phận Kế toán
- Xây dựng, cập nhật và đề xuất ký ban hành các quy trình và quy chế, chế độ, định mức về kế toán.

6. Báo cáo công việc
- Báo cáo định kỳ với Giám đốc tài chính hoặc báo cáo đột xuất
- Chịu trách nhiệm bảo mật tất cả các thông tin có liên quan

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng và 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuỗi bán lẻ, thương mại, dịch vụ
- Sử dụng tốt Tiếng Anh nói và viết
- Am hiểu về Luật kế toán, Luật thuế hiện hành
- Kỹ năng quản trị tốt

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích