Internal Audit and Risk Management Senior Executive Toàn thời gian

31 Lê Duan, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Mô Tả Công Việc

- Lên kế hoạch và thực hiện Kiểm toán nội bộ tại Bệnh viện được phân công;

- Đánh giá rủi ro và các khu vực cần kiểm soát;

- Phân tích, đánh giá hiệu quả của các kiểm soát và các quy trình;

- Chuẩn bị báo cáo kiểm toán nội bộ theo phân công;

- Cập nhật tình hình thực hiện các Kiến nghị kiểm toán và hướng dẫn thực hiện các kế hoạch hành động đăng ký tại Bệnh viện để khắc phục sai sót và cải tiến quy trình;

- Tham vấn cho các ban/ủy ban quản lí, kiểm soát, quản trị, và làm việc với các Khoa/Phòng đưa ra biện pháp cải thiện quản lí rủi ro và đảm bảo tuân thủ các nội qui, qui định của luật pháp và công ty.

- Chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì các chính sách Quản lý Rủi ro và giám sát việc tuân thủ các chính sách các Bệnh viện liên quan đến quản lý rủi ro theo yêu cầu Ủy ban rủi ro và Bộ phận Quản lý rủi ro của Tập đoàn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kiểm toán, kế toán, có kiến thức/kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế/chăm sóc sức khỏe/bệnh viện là một lợi thế;
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm tóan nội bộ, kiểm toán độc lập, quản lý rủi ro;
Am hiểu các vấn đề liên quan đến pháp lí trong lĩnh vực họat động bệnh viện;
Kỹ năng viết báo cáo; phân tích, tổng hợp và đưa ra kết luận
Kỹ năng quản lí thời gian; làm việc độc lập, kỹ năng thuyết phục;
Tinh thần trách nhiệm, tuân thủ kỷ luật cao;

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích