[HOT JOB] Trưởng Ca Sản Xuất (Foreman PBA - Foreman Sub, Kitting, Marshalling) – Đi Làm Ngay Toàn thời gian

Plot O-2, Que Vo Industrial Zone (expansion area), Nam Son commune, Bac Ninh city, Bac Ninh province
400$ - 600$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary will be commensurate with qualifications and experience
Health insurance and Social insurance regulated by Vietnam Labor Law
Transportation for work from Ha Noi to Bac Ninh will be arranged by company

Mô Tả Công Việc

* Trưởng ca PBA (Foreman PBA)
- Quản lý sản xuất
+ Kiểm tra kế hoạch hàng ngày hàng tuần và thực tế sản xuất
+ Kiểm tra Nguyên vật liệu để đảm bảo sản xuất
+ Kiểm tra trạng thái của JIG hàn và JIG kiểm tra để sửa chữa đảm bảo kế hoạch
- Quản lý nhân lực
+ Kiểm tra tình hình thực tế đi làm của công nhân viên theo ca hàng ngày
+ Sắp xếp nhân lực theo kế hoạch sản xuất
+ Quản lý ý thức làm việc toàn bộ nhân viên trong ca làm việc
+ Quản lý và thực hiện cải tiến vật tư tiêu hao từng tháng
+ Tổng hợp báo cáo, giải quyết những vấn đề phát sinh hàng ngày cho cấp trên
* Trưởng ca Sản xuất Sub,Kitting,Marshalling (Foreman Sub,Kitting,Marshalling)
- Quản lý chung Sub,Kitting,Marshalling
- Quản lý cung cấp vật tư đúng tiến độ
- Đảm bảo tính chính xác của việc lưu trữ vật liệu
- Xử lý hệ thống liên quan đến NVL
- Đảm bảo 3D trong lưu trữ NVL
- Tổng hợp báo cáo những vấn đề phát sinh hàng ngày cho cấp trên
- Quản lý chất lượng

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệm TC,CĐ,ĐH các chuyên ngành liên quan
- Biết sử dụng hệ thống sản xuất MES,SAP,ERP....
- Có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty sản xuất điện tử (Samsung, Canon, Foxconn...)
- Có thể giao tiếp tiếng Anh trong công việc
- Có thể làm thêm giờ và làm việc theo ca
- Tuổi từ 30-35
- Kinh nghiệm quản lý sản xuất, chất lượng, quản lý nhân lực, quản lý 3D5S hàng ngày

Địa Điểm Làm Việc

Plot O-2, Que Vo Industrial Zone (expansion area), Nam Son commune, Bac Ninh city, Bac Ninh province
Bac Giang, Vietnam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích