[hanoi] [$800 - 1300] Agile PHP Backend Developers Needed! Toàn thời gian

Studio A.03, Kicoworking space, 4th floor, 35 Le Van Luong Str., Hanoi, Vietnam
800$ - 1300$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th-month salary and business performance bonus
Personal healthcare insurance package and Annual Medical checkup
Annual company trip and fun events all year round

Mô Tả Công Việc

You are a huge fan of start-up? And you are looking for cutting-edge technology environments with the most promising start-up ideas from international brilliant founders?

Then, INNOVATUBE is what you're looking for. INNOVATUBE is a global start-up incubator with agile product development at its heart. We are collaborating with outstanding start-ups globally.

As a BACKEND DEVELOPER at INNOVATUBE, you will:
• Create extraordinary products to change the world with talented startups from US, Europe, Japan, and Singapore.
• Deliver brilliant backend performance by utilizing latest approaches of PHP.
• Ensure high product standards by working with Product Owner and other team members closely.
• Manage on-time delivery with solid project management methodologies.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***[Gấp] Tuyển lập trình viên Back-end (PHP, Ruby on Rails, Java, Node js) – Công ty Innovatube – Hà nội
Lương: Từ $800 - $1300(Junior), $1300 - $1700(Senior)

***Mô tả công việc:
- Tạo ra những sản phẩm xuất sắc cùng với những startup tài năng từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Singapore, và một số quốc gia khác.
- Tham gia các dự án sử dụng ngôn ngữ lập trình back-end, các frameworks và công nghệ mới nhất của PHP hoặc Ruby on Rails.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm bằng cách làm việc cùng Chủ Sản Phẩm cũng như hợp tác chặt chẽ cùng các thành viên khác trong nhóm.
- Đảm bảo tiến độ sản phẩm với phương pháp quản lý dự án hữu hiệu nhất.

Yêu Cầu Công Việc

• More than 2 years of Backend experience, or equivalent
• Experience of Web-based applications with PHP framework (e.g: Laravel, CodeIgniter, Phalcon, Symfony)
• Hands-on experience in full life cycle technical development projects
• Knowledge and experience in server setup/configuration (Linux or other *nix) and cloud platform (Amazon/Google/Microsoft) management
• Knowledge about unit testing.
• Experience with Source Code Management systems, preferably Git
• Basic English communication skills (e.g. Chat communication, technical document reading)

*** Why You'll Love Working Here

● Competitive offer package (13th month salary is applied) with favorable and flexible working and leave policy.
● Increases exposure to the latest technology and the most innovative startup ideas all over the world
● Opportunities to develop professional technical skills by working with our CTO, Takaaki Mizuno who has more than 20 years of coding experience and is also the author of top 5 best-selling technical books in 2015 - "Web API: The Good parts"
● Stylish & cool working space at co-working space TOONG
● Strong career path and skill trainings
● 2 performance reviews per year
● Attendances to start-up and technology related events organized by INNOVATUBE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***Yêu cầu công việc:
- Trên 2 năm kinh nghiệm Back-end hoặc tương đương. (Trên 3 năm với Senior)
- Kinh nghiệm làm các ứng dụng dựa trên Web với nền tảng PHP (Vd: Laravel, CodeIgniter, Phalcon, Symfony).
- Kinh nghiệm thực tế với các dự án phát triển sản phẩm kỹ thuật.
- Kiến thức và kinh nghiệm trong thiết lập/cấu hình server (Linux hoặc *nix) và quản lý điện toán đám mây (Amazon/Google/Microsoft).
- Kiến thức về thử nghiệm sản phẩm.
- Kinh nghiệm về hệ thống quản lý mã nguồn, ưu tiên Git.
- Khả năng tiếng Anh đáp ứng nhu cầu giao tiếp cơ bản trong môi trường làm việc.

***Quyền lợi công việc:
- Mức lương và đãi ngộ cạnh tranh (có lương tháng thứ 13), chính sách làm việc và ngày nghỉ linh hoạt
- Định hướng công việc và đào tạo kỹ năng công việc
- 2 lần đánh giá năng lực mỗi năm
- Cơ hội học và sử dụng các ngôn ngữ lập trình mới nhất và làm việc với các ý tưởng start-up sáng tạo toàn cầu
- Làm việc và học kỹ năng kỹ thuật từ CTO của công ty - anh Takaaki Mizuno, người có hơn 20 năm kinh nghiệm lập trình và là tác giả của 1 trong 5 cuốn sách bán chạy nhất năm 2015: "Web API: The Good parts"
- Văn phòng làm việc thân thiện, hiện đại tại Co-working space TOONG
- Thư mời đến các sự kiện start-up và công nghệ được tổ chức bởi INNOVATUBE

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích