Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro Toàn thời gian

CÔNG TY TNHH GIẤY LEE&MAN VIỆT NAM
600$ - 900$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mỗi năm đều xét tăng lương
Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa (Các vị trí làm việc tại Nhà máy)
Bao ăn ngày 3 bữa

Mô Tả Công Việc

- Consulting, dispute resolution, litigation and handling other legal issues (Eviction and handling bad debt, contract disputes)
- Collect evidences for litigation processes; provide litigation files to the Court, State or arbitration organization.
- Represent the Company during negotiations and for litigation proceedings in Court / Arbitration, to protect the legitimate rights and interests of the Company
- Work directly with law agencies in necessary cases.
- Analyze and update specialized legal regulations according to job requirements. Perform legal advice for the Company
Prepare, analyze and draft legal documents according to the assignment.
- Perform other jobs as directed from direct superiors
* Working location: Southern region
- Tư vấn, giải quyết tranh chấp, tranh tụng, xử lý các vấn đề phát sinh (Thu hồi, xử lý công nợ, tranh chấp hợp đồng)
- Thu thập chứng cứ phục vụ cho quá trình kiện tụng, cung cấp hồ sơ kiện tụng cho cơ quan Tòa án, Nhà nước hoặc tổ chức trọng tài.
- Đại diện cho Công ty trong quá trình đàm phán và cho các thủ tục tranh tụng tại Tòa án / Trọng tài, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.
- Làm việc trực tiếp với các cơ quan pháp luật trong các trường hợp cần thiết.
- Nghiên cứu, cập nhật quy định pháp luật chuyên ngành theo yêu cầu của công việc. Tư vấn pháp luật thường xuyên và theo vụ việc cho Công ty.
- Chuẩn bị, nghiên cứu và soạn thảo các văn bản hồ sơ pháp lý theo sự phân công
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên trực tiếp
* Địa điểm làm việc: Khu vực miền Nam

Yêu Cầu Công Việc

- Male/ Female 30-40 years old.
- Have a Law practice certificate
- Have at least 2 years of experience in dispute resolution, litigation in court or arbitration for medium and large companies. Have time to work in a proceedings such as a fact- finding organ, Procuracy or Court is an advantage
- Fluent in English. Mandarin Chinese is an advantage.
- Nam, Nữ độ tuổi từ 30 - 40
- Có thẻ hành nghề Luật sư.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm xử lý tranh chấp, tranh tụng tại tòa án hoặc trọng tài cho các công ty quy mô vừa và lớn. Ưu tiên có thời gian làm việc trong cơ quan tố tụng như cơ quan điều tra, VKS hay Tòa án;
- Tiếng Anh giao tiếp thành thạo. Ưu tiên ứng viên biết tiếng Hoa.

Địa Điểm Làm Việc

Cụm CNTT Phú Hữu A-GD1, TT.Mái Dầm, H. Châu Thành, T. Hậu Giang
Phòng 3.5 – 3.6, tầng 3 tòa nhà E Tower, số 11 đường Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích