Giám Đốc Kinh Doanh Toàn thời gian

649 Quốc lộ 20, tổ 17, thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mô Tả Công Việc

1. Quản lý bán hàng (30% - 35%)
1.1.1 Tổ chức thực hiện các hoạt động phân tích thị trường vi mô và khách hàng.
1.1.2 Xây dựng kế hoạch kinh doanh và bán hàng cho Công ty và Chi nhánh (sale plan)
1.1.3 1Giao và phê duyệt kế hoạch bán hàng cho mảng cá nhân.
1.1.4 Quản lý quá trình bán hàng (Giao và quản lý phễu bán hàng của các mảng; Đánh giá năng suất/ hiệu quả và nâng cao hiệu quả phễu; Quản lý chăm sóc sau bán hàng)
1.1.5 Đánh giá năng suất và hiệu quả bán của chi nhánh
1.1.6 Triển khai các hoạt động thúc đẩy bán
1.1.7 Tổ chức họp kinh doanh định kỳ tại đơn vị
2. Định kỳ tổ chức đào tạo, huấn luyện về bán hàng cho cán bộ nhân viên tại đơn vị.
Quản lý chất lượng dịch vụ (15% - 20%)
2. Đo lường độ hài lòng của khách hàng và lấy ý kiến đóng góp của khách hàng
2.1.1 Theo dõi kết quả điểm chất lượng dịch vụ
2.1.2 Xây dựng Kế hoạch hành động (KHHĐ) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
2.1.3 Tổ chức thực hiện và giám sát kế hoạch hành động
2.1.4 Làm gương tại Công ty và Chi nhánh
2.1.5 Đào tạo, truyền thông chất lượng dịch vụ
3. Quản lý nhân sự kinh doanh (20%)
3.1.1 Chủ động xây dựng nguồn ứng viên có chất lượng đáp ứng được yêu cầu công việc
3.1.2 Tham gia vào công tác tuyển dụng cùng với HR
3.1.3 Quản lý nhân sự kinh doanh hàng ngày
3.1.4 Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp
3.1.5 Xây dựng và triển khai các kế hoạch đào tạo, huấn luyện cho nhân viên kinh doanh
3.1.6 Xây dựng đội ngũ kế cận
3.1.7 Xây dựng KPI hàng năm và đánh giá hiệu quả định kỳ
3.1.8 Ghi nhận, động viên, khen thưởng cán bộ tại đơn vị
3.1.9 Tổ chức các hoạt động tập thể tại Chi nhánh
4. Quản lý rủi ro hoạt động và tuân thủ (25%)
4.1.Mảng vận hành:
• Tổ chức công tác vận hành kinh doanh hàng ngày tại đơn vị
• Giám sát; kiểm soát công tác vận hành kinh doanh tại đơn vị
• Liên tục cập nhật các thay đổi quy định về chính sách/quy trình và tổ chức đào tạo truyền thông các thay đổi tới nhân viên kinh doanh
4.2 Mảng bán hàng
• Tổ chức công tác thu mua và bán hàng ngày tại đơn vị đảm bảo được thực hiện đầy đủ; tuân thủ đúng.
• Kiểm soát thẩm định khách hàng mới và hiện hành, đảm bảo hoạt động thẩm định tại chi nhánh chính xác, minh bạch (kiểm soát thẩm định, bán hàng công nợ, quản lý hồ sơ khách hàng, nhà cung cấp..).
• Kiểm soát công tác công nợ khách hàng được thực hiện đúng, đủ
• Quản lý và kiểm soát hoạt động sau bán hàng: Quản lý giám sát chất lượng dịch vụ, Tái tục hợp đồng, nợ,..
• Kiểm soát và quản lý bán hàng
• Quản lý nợ ( Theo dõi báo cáo chất lượng nợ theo các chiều; Quản lý tổ chức thực hiện nhắc nợ quá hạn).
• Giám sát/kiểm soát rủi ro
• Liên tục cập nhật các thay đổi quy định về sản phẩm, chính sách/quy trình về bán hàng và tổ chức truyền thông các thay đổi tới CBNV kinh doanh.
• Nhận diện, ghi nhận, xử lý, phòng ngừa các rủi ro khác trong hoat động kinh doanh.
5. Văn hóa tổ chức (5%)
• Truyền thông các giá trị cốt lõi, chuẩn mực hành vi và các chương trình thi đua khen thưởng trong bán hàng.
• Triển khai hoạt động thúc đẩy văn hóa kinh doanh tại đơn vị.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.
6. Báo cáo công việc/ Reporting lines:
- Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc
- Cấp báo cáo trực tiếp: Giám đốc
- Quan hệ nội bộ: chi nhánh phụ trách; Khối khách hàng doanh nghiệp, Khối Phát triển nguồn nhân lực (HR), Khối pháp lý.
- Quan hệ bên ngoài: khách hàng cá nhân / doanh nghiệp; các cơ quan hành chính tại địa phương ; đối thủ cạnh tranh…

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, Quản trị kinh doanh, marketing, kinh tế, thương mại, các ngành quản lý,...
- Độ tuổi từ 30 - 40
- Có kỹ năng và phương pháp quản lý khoa học
- kỹ năng nhân sự và kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ bán hàng. marketing...). Tác phong làm việc chuyên nghiệp.
- Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm công tác quản lý Marketing, bán hàng, trong đó 3 năm ở vị trí quản lý bán hàng... Ưu tiên có kinh nghiệm trong nghành xăng dầu.

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích