Gấp! ~16Triệu ✪ Chuyên Viên Kiểm Soát Tài Chính - Kế Toán (Nữ) Toàn thời gian

Tầng 5, tòa nhà Simco, 28 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
600$ - 800$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng tháng lương 13, thưởng KPI

Mô Tả Công Việc

* Các công việc cụ thể:
- Thực hiện các công việc kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện các sai sót về số liệu ghi sổ kế toán.
- Lập biên bản vi phạm và kiến nghị xử lý vi phạm đối với bộ phận kế toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát.
- Tham gia các đợt kiểm tra thực tế tại các khối xác định các điểm có rủi ro cao, khuyến nghị, đề xuất những biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm và rủi ro phát hiện qua các cuộc kiểm tra.
- Kiểm tra sự tuân thủ đúng các quy chế, chính sách, thủ tục, quy trình, quy định, phân quyền,… nhằm phát hiện, ngăn ngừa các sai sót hoặc rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.
- Thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ mảng TCKT bằng cách kiểm tra, ghi chép, phân tích, đối chiếu, báo cáo cấp trên về các sai phạm không tuân thủ đúng các chính sách, qui chế, nguyên tắc và qui trình liên quan đến hoạt động của các đơn vị được phân công.
- Giám sát, đánh giá và báo cáo tiến độ thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm đã phát hiện của lãnh đạo, GĐTC, trưởng phòng các đơn vị nhằm đảm bảo sự tuân thủ được thực thi kịp thời.
- Thường xuyên cập nhật và báo cáo tiến độ thực hiện các cuộc kiểm tra tuân thủ/ kiểm soát hoạt động với cấp quản lý trực tiếp.
- Chuẩn bị các hồ sơ kiểm tra, thu thập bằng chứng kiểm tra, ghi chép, tổng hợp số liệu và có những kết luận nhận xét, đánh giá và đề xuất phương án xử lý về những nội dung đã kiểm tra.
- Định kỳ báo cáo tuần/tháng/bất thường theo phân công công việc báo cáo trưởng nhóm kiểm soát.
* Trách nhiệm:
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng nhóm kiểm soát tài chính về số liệu báo cáo theo phân công công việc.
- Chịu trách nhiệm về những sai sót, không xác thực, không đúng quy định, không rõ ràng, không hợp lệ, không đúng hạn của tài liệu, thông tin cung cấp cho trưởng nhóm kiểm soát.
* Quyền hạn:
- Có quyền yêu cầu phòng tài chính kế toán cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu phục vụ công tác kiểm soát nội bộ.
- Có quyền đề xuất điều chỉnh/bổ sung quy chế, quy trình, quy định cho phù hợp với việc quản trị rủi ro.
- Thực hiện các quyền khác theo bản phân cấp phân quyền.

Yêu Cầu Công Việc

* Yêu cầu:
- Nữ tuổi từ 27 trở lên.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.
- Từng làm kế toán tổng hợp có kinh nghiệm từ 3 - 5 năm hay đã từng làm kiểm soát nội bộ mảng TC-KT.
- Thành thạo Excel.
- Có kĩ năng giao tiếp và quyết định vấn đề.
- Cẩn thận, trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập.
* Chế độ:
- Lương: 12 – 16 triệu/tháng
- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI.
- Công ty hỗ trợ ăn trưa 730.000/tháng
- Các chế độ Bảo hiểm theo quy định
* Thông tin liên hệ:
DYT Việt Nam – Tầng 5, tòa nhà Technosoft, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: tuyendung.dyt[@]gmail.com
LIên hệ: Phòng Nhân sự: không chín tám, một hai bốn, bốn không sáu không.

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích