Export Staff ( Dist.7) Toàn thời gian

23 Street 8A, Nam Long Residential Area, Tan Thuan Dong Ward, District 7, HCM
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bonuses for big holidays (30/4, 2/9, 1/1,Lunar new year...), Extra Bonuses with an over target.
Health insurance, Travel, Health check, full salary for SI, Annual Increment.
Sales training in the countries of Ecu Network, World’s biggest LCL/FCL network

Mô Tả Công Việc

1/Thực hiện chứng từ hàng xuất:
• Liên hệ khách hàng, kiểm tra lượng hàng thực tế xuất đi. Giải quyết vấn đề vướng mắc cho khách hàng trong suốt quá trình đến khi hàng hóa được nhập kho và xuất đi.
• Cập nhật thông tin hàng hóa cho khách hàng (gửi Biên bản nhận hàng, hình chụp, thông báo khách hàng trong trường hợp hàng hóa hư hỏng để khách hàng kịp thời xử lý).
• Liên hệ khách hàng yêu cầu gửi chi tiết vận đơn, gửi vận đơn nháp cho khách hàng kiểm tra, lấy xác nhận từ khách hàng về vận đơn.
• Liên hệ nhà cung cấp yêu cầu xuất và gửi hóa đơn. Chuyển giao cho bộ phận kế toán để tiến hành thanh toán. Sau khi đã thanh toán, tiến hành yêu cầu điện giao hàng từ các nhà cung cấp.
• Gửi yêu cầu cho bộ phận kinh doanh lấy thông tin về giá mua / bán để đưa vào bảng tính lợi nhuận.
• Hoàn tất bảng tính lợi nhuận, chuyển chứng từ cho bộ phận thương vụ đưa dữ liệu vào hệ thống tiến hành xuất hóa đơn thu tiền khách hàng, đại lý.
• Gửi chứng từ, hóa đơn cho đại lý, theo dõi yêu cầu đại lý gửi báo cáo mở container / đưa hàng vào kho tại cảng đến. Theo dõi đến thông tin từ đại lý đến khi khách hàng nhận hoàn tất việc nhận hàng tại cảng đến.
• Gửi thông tin ngày đến, thời điểm dỡ hàng và thông tin nhận hàng cho khách hàng tại cảng xuất.

2/ Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Tổng Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích