ERP Senior Analyst - Attractive & Competitive Package Toàn thời gian

6th Floor, King Building - No. 7 Chua Boc Street, Dong Da, Hanoi
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe; Du lịch nghỉ mát với công ty
12 ngày phép; Đóng bảo hiểm trên lương ký hợp đồng; Quà/thưởng sinh nhật lễ tết
Trợ cấp điện thoại

Mô Tả Công Việc

Job Description:
• Assisting in maintaining existing ERP system operation (Oracle EBS v12) as well as recommending and implementing new technologies going forward.
• Analyzing user requirements, procedures, and problems to automate or improve existing systems.
• Providing supports for ERP users during financial, logistic transaction processing.
• Developing/coding the Oracle scripts/report/form according to the business requirements.
• Facilitation of issues/actions in implementing or enhancing the ERP system(Oracle ebs v12)
• Other duties and tasks are assigned according to the production and business demand of the Company.

Mô tả công việc:
• Hỗ trợ duy trì hoạt động của hệ thống ERP hiện tại (Oracle EBS v12) cũng như đề xuất và triển khai các công nghệ mới trong tương lai.
• Phân tích các yêu cầu, quy trình và vấn đề của người dùng để tự động hóa hoặc cải thiện các hệ thống hiện có.
• Cung cấp hỗ trợ cho người dùng ERP trong quá trình xử lý giao dịch tài chính, hậu cần.
• Phát triển/mã hóa các tập lệnh/báo cáo/biểu mẫu của Oracle theo các yêu cầu nghiệp vụ.
• Xử lý các vấn đề/triển khai hoặc tăng cường hệ thống ERP (Oracle ebs v12)
• Các nhiệm vụ và nhiệm vụ khác được phân công theo yêu cầu công ty

Yêu Cầu Công Việc

Qualifications & Experience
- University degree on Computer Science, or Business Administration.
- 3+ years experiences direct involving in the Oracle ERP implementation.
- Good ERP accounting knowledges/processes.
- Good oracle EBS V12

Knowledge and Skills
- Ability to communicate effectively with end-users.
- Ability to communicate effectively with Executives.
- Strong leadership and persuasive skills — ability to gain consensus and convince others
- Have knowledge about SQL & report builder is a plus

Language: English; Vietnamese

Trình độ và kinh nghiệm
- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Khoa học Máy tính, hoặc Quản trị Kinh doanh.
- Hơn 3 năm kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến việc triển khai Oracle ERP.
- Kiến thức / quy trình kế toán ERP tốt.
- Thành thạo về EBS V12

Kiến thức và kỹ năng
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng lãnh đạo và truyền động lực cho nhân viên
- Có kiến thức về SQL và xây dựng báo cáo là một lợi thế

Ngôn ngữ: Tiếng Anh; Tiếng Việt


***Benefits
• Year-end bonus based on company business and personal KPI achievement.
• Compulsory insurance based on full salary recorded in labor contract.
• Extra healthcare benefits.
• Annual health check.
• Bonus on birthday, national day, funeral, wedding, giving birth,...
• >12 annual paid leave/year.
• Working environment: modern, friendly, open and high chance of promotion.
• Yearly Company travelling vacation.
• Working schedule from Monday to Friday.

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích