ERP Analyst - Attractive & Competitive Package Toàn thời gian

6th Floor, King Building - No. 7 Chua Boc Street, Dong Da, Hanoi
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe; Du lịch nghỉ mát với công ty
12 ngày phép; Đóng bảo hiểm trên lương ký hợp đồng; Quà/thưởng sinh nhật lễ tết
Trợ cấp điện thoại

Mô Tả Công Việc

Job Description:
• Providing supports for Oracle ERP end-users during financial, logistic transaction processing.
• Developing/coding the Oracle scripts/report base on the business requirements.
• Participate in IT projects that are directly and indirectly related to Oracle ERP.
• Other duties and tasks are assigned according to the production and business demand of the Company

Mô tả công việc:
• Cung cấp hỗ trợ cho người dùng cuối Oracle ERP trong quá trình xử lý giao dịch tài chính, hậu cần.
• Phát triển / mã hóa các tập lệnh / báo cáo của Oracle dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ.
• Tham gia vào các dự án CNTT liên quan trực tiếp và gián tiếp đến Oracle ERP.
• Các nhiệm vụ khác được phân công theo nhu cầu sản xuất và kinh doanh của Công ty

Yêu Cầu Công Việc

Qualifications & Experience
- University degree on Computer Science, or Business Administration.
- 2+ years experiences direct involving in the Oracle EBS implementation.
- Good ERP knowledge / processes.

Trình độ và kinh nghiệm
- Bằng đại học về Khoa học Máy tính, hoặc Quản trị Kinh doanh.
- Hơn 2 năm kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến việc triển khai Oracle EBS.
- Kiến thức / quy trình ERP tốt.

Knowledge and Skills
- Ability to communicate effectively with end-users.
- Ability to communicate effectively with Executives.
- Strong leadership and persuasive skills — ability to gain consensus and convince others
- Have knowledge about SQL & report builder is a plus
Language
- English
- Vietnamese


Kiến thức và kỹ năng
- Khả năng giao tiếp hiệu quả
- Có khả năng giao tiếp tốt với Giám đốc điều hành.
- Lãnh đạo mạnh mẽ và kỹ năng thuyết phục - khả năng đạt được sự đồng thuận và thuyết phục người khác
- Có kiến ​​thức về SQL và trình tạo báo cáo là một lợi thế
Ngôn ngữ
- Tiếng Anh
- Tiếng Việt

***Benefits
• Year-end bonus based on company business and personal KPI achievement.
• Compulsory insurance based on full salary recorded in labor contract.
• Extra healthcare benefits.
• Annual health check.
• Bonus on birthday, national day, funeral, wedding, giving birth,...
• >12 annual paid leave/year.
• Working environment: modern, friendly, open and high chance of promotion.
• Yearly Company travelling vacation.
• Working schedule from Monday to Friday.

Địa Điểm Làm Việc

6th Floor, King Building - No. 7 Chua Boc Street, Dong Da, Hanoi, Ha Noi, Vietnam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích