E-commerce Team Leader (URGENT) Toàn thời gian

191B Nguyen Van Huong street,W Thao Dien, D2, HCMC
500$ - 1000$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

To be discussed in the interview.

Mô Tả Công Việc

- Support to implement Business Development Plan for E- Commerce,
- Review and further enhance E- Commerce Strategy with Marketing Coordinator & E-commerce team,
- Seek new and continuously improve relation to current partners and seek for ways to improve sales,
- Develop and implement Marketing activities that increase customer loyalty and sales,
- Develop plan for integrating Social Media into E- Commerce,
- Manage website of company and partners with a strong focus on compelling content,
- Develop process and systems to provide great customer service and satisfaction.

- Hỗ trợ thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh doanh cho kênh Thương mại điện tử (E-commerce),
- Đánh giá và nâng cao chiến lược E-commerce cùng với Marketing Coordinator & nhóm E-Commerce,
- Không ngừng cải thiện mối quan hệ với các đối tác hiện tại, tìm kiếm các đối tác mới và thúc đẩy doanh số bán hàng,
- Xây dựng và thực hiện các hoạt động tiếp thị nhằm bán hàng và gia tăng sự trung thành của khách hàng,
- Phát triển kế hoạch tích hợp truyền thông xã hội vào E-commerce,
- Quản lý website của công ty và của đối tác, tập trung xây dựng nội dung thu hút,
- Xây dựng hệ thống và quy trình chăm sóc khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Strong experience in E-Commerce Market
- Analytical thinking
- Skills in e-commerce strategic planning, business and E-Commerce market development
- Proven track record of increasing sales and traffic to corporate/brand websites
- Experience with content management systems
- Skill in managing and developing a team
- Excellent communication and interpersonal skills.
- Ability to manage external suppliers
- Good at English

- Có kinh nghiệm về thị trường E-Commerce
- Có khả năng phân tích tốt
- Có kỹ năng lập chiến lược E-Commerce, kỹ năng kinh doanh và phát triển thị trường E-Commerce
- Có thành tích tăng doanh số bán hàng và lượng truy cập qua website
- Có kinh nghiệm về các hệ thống quản lý nội dung
- Có kỹ năng xây dựng và quản lý đội ngũ
- Kỹ năng giao tiếp & truyền đạt tốt
- Có khả năng quản lý các nhà cung cấp bên ngoài
- Tiếng Anh tốt

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích