Digital Print Designer All Levels Toàn thời gian

1060 Nguyễn Văn Linh, Unit 1101, Mapletree Business Centre, Tân Phong, Quận 7,
400$ - 1000$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

After one year of contract

Mô Tả Công Việc

- High level skills for modifying, retouching and creating prints with Photoshop or Illustrator for polyester fabric garments.
Thông thạo các kĩ năng chỉnh sửa và tạo các bản in với Photoshop hoặc Illustrator cho hàng may mặc vải polyester.
- Analyze and understand our brand’s clothing line.
Phân tích và tìm hiểu các dòng quần áo của thương hiệu.
- Research inspiration for our brand through Pinterest and other websites.
Nghiên cứu cảm hứng cho thương hiệu của chúng tôi thông qua Pinterest và các trang web khác.
- Organize Print Archive digitally.
Tổ chức In lưu trữ kỹ thuật số.
- Organize Print Sample storage.
Tổ chức lưu trữ Mẫu In.
- Must understand Afromazi Design’s customer and positioning in the marketplace.
Phải hiểu khách hàng và vị trí của Afromazi Design trên thị trường.
- Working in group with other designers to create a design board.
Làm việc theo nhóm với các nhà thiết kế khác để thiết kế sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

- Expertise on Photoshop/ Illustrator, Excel and Google Drive.
Thông thạo về Photoshop / Illustrator, Excel và Google Drive.
- Candidate must be creative and versatile.
Sáng tạo và linh hoạt.
- Minimum of 2 years’ experience and 5 years’ experience for the Team Leader.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm và 5 năm kinh nghiệm đối với Leader.
- Ability to successfully work in a team environment.
Có khả năng làm việc nhóm
- Ability to work in a fast and competitive atmosphere.
Chịu được áp lực công việc
- English speaking is a plus.
Biết tiếng Anh là lợi thế.
- We will be hiring a total of 10 Digital Print Designers.
Số lượng: 10

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích