Digital Marketing Senior Specialist Toàn thời gian

442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Hưởng mức lương cạnh tranh thị trường cùng các khoản thưởng hợp lý khác tương xứng với sự đóng góp
Đào tạo chuyên sâu, nâng cao kiến thức cho nhân viên với các chuyên gia đầu ngành
Lộ trình thăng tiến rõ ràng phù hợp cho từng vị trí hoặc từng cá nhân

Mô Tả Công Việc

1. Digital Marketing
- Plan and execute all digital marketing, including paid media, social media, email and display advertising campaigns
- Develop and implement content strategy to enhance our product exposure in social media
- Control marketing budget and define key KPI for campaigns (annually/quarterly)
- Identify trends and insights and optimize campaign performance based on the insight
- Collaborate with internal team to handle and bring the campaign into life including Brand Communication team, - Internal Communication, Product, Design, IT…
- Measure and supervise performance to all digital marketing campaigns and assess agaisnt goals (ROI/ROAS vs KPIs)

2. Partnership digital marketing capability development
- Manage and execute digital partnership marketing campaign internally & externally to support the sales target

3. Innovation Activities Development & Management
- Plan and implement annual biggest Innovation event (ACB WIN) including event idea, proposal, budgeting and execution
- Work directly with cross-functional, internal and/or external teams to conduct event website, media release and other related tasks to deliver the project.
- Others assigned by Dept.Head.

Yêu Cầu Công Việc

- +4 years of digital marketing , preferably in Financial Service
- Have deep understanding of marketing elements including traditional and digital marketing
- Must have experience in developing and executing campaigns with cross-functional team from ground
- Outstanding communication skills, both written and oral in English & Vietnamese
- Strong coordination skills and strategic mindset with impeccable attention to detail
- Self-starter and resilient – be able to work independently and comfort with ambiguity

Special requirements: Customer centricity mindset; verbal communication and presentation skill set.

Địa Điểm Làm Việc

442 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 5, District 3
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích