Cyber Security Engineer (Kỹ Sư An Ninh Mạng) Toàn thời gian

Tầng 5, tòa nhà C'LAND, số 81 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng 13 và hiệu quả kinh doanh
Đào tạo các kiến thức chuyên ngành công nghệ cơ khí, điện tử, an ninh mạng và các nghiệp vụ khác
Du lịch hàng năm cùng công ty, miễn phí cho nhân viên và người thân

Mô Tả Công Việc

Quantity: 01 persons
Số lượng: 01 người

Location: Hanoi City
Nơi làm việc: Hà nội

BENEFITS:
• 13th Month Salary; Bonus by individual ability and company's performance
• 12 days annual leave for employees
• Health & accident insurance; Company trip; Taxi/Car Allowance
• Company’s Laptops are provided
• Long term career opportunity and continuous personal development
• Overseas and domestic training Opportunity

CÁC PHÚC LỢI:
• Lương tháng 13, Thưởng theo khả năng cá nhân và doanh số của công ty
• 12 ngày nghỉ phép hàng năm
• BHXH, BHYT; Du lịch hàng năm; Trợ cấp taxi đi lại
• Được cấp máy tính xách tay để làm việc
• Cơ hội nghề nghiệp lâu dài và phát triển cá nhân liên tục
• Cơ hội đào tạo trong và ngoài nước

JOB DESCRIPTION:
• Consulting, deploying IT solutions and System integration: network system (Server/ Storage/ Unix); information security and safety (Network/ Security); server, storage, virtualization/ cloud, data recovery backup; IT system applications and services.
• Participate in consulting and designing safety and information security systems for customers; Implement security system for customers
• Research, develop and actual implementation of technologies, system solutions, related products and solutions to ensure safety and security for customers' systems.
• Support and work together with team members on solutions, design, installation and configuration
• Support, technical advice for the department (business, solutions ...) before and after sales

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Tư vấn, triển khai các giải pháp CNTT/ Tích hợp hệ thống: hệ thống mạng (Server/ Storage/ Unix); bảo mật và an toàn thông tin (Network/ Security); máy chủ, lưu trữ, ảo hóa/ Cloud, sao lưu khôi phục dữ liệu; Ứng dụng, dịch vụ hệ thống CNTT.
• Tham gia tư vấn và thiết kế hệ thống an toàn và bảo mật thông tin cho khách hàng; triển khai thực hiện hệ thống bảo mật cho khách hàng
• Nghiên cứu, phát triển và triển khai thực tế các công nghệ, giải pháp hệ thống, các sản phẩm liên quan và các giải pháp để đảm bảo an toàn và bảo mật cho các hệ thống của khách hàng.
• Hỗ trợ và cùng các thành viên trong nhóm đưa ra các giải pháp, thiết kế, cài đặt và cấu hình
• Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho các bộ phận (kinh doanh, giải pháp…) trước và sau bán hàng

Yêu Cầu Công Việc

JOB REQUIREMENTS:
• Bachelor's degree in Information Technology, Electronics and Telecommunications, Computer Science or relevant fields
• Having qualifications or certificates related to the system; DB; network such as LBI, MCSA, MSCA, CCNA, CCNP, ...
• Having knowledge and experience in deploying and operating common server and storage products of at least one of HP, IBM Dell, EMC, NetApp
• Knowledge and experience of common network configurations
• Knowledge and experience in Windows operating system (in Linux or Unix operating system is an advantage).
• Having practical experience (design, implementation and management) in large and complex projects is an advantage.
• Good communication, time management and teamwork skills
• Ability to learn technical knowledge and products, learning materials in English. Ability to read and understand, communicate English fluently
• Teamwork, support and motivate colleagues.
• Organized, reliable, self-motivated and confidence personality
• Positive thinking and high responsibility
• Ability to work under pressure to achieve target

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan
• Có bằng cấp hoặc chứng chỉ liên quan đến hệ thống, DBA, mạng như LBI, MCSA, MSCA, CCNA, CCNP, …
• Có kiến thức và kinh nghiệm triển khai, vận hành các sản phẩm máy chủ, lưu trữ phổ biến của ít nhất một trong các hãng HP, IBM Dell, EMC, NetApp
• Có kiến thức và kinh nghiệm của các cấu hình mạng chung
• Có kiến thức và kinh nghiệm trong hệ điều hành Windows (trong hệ điều hành Linux hoặc Unix là một lợi thế).
• Có kinh nghiệm thực tế (thiết kế, triển khai và quản lý) trong các dự án lớn và phức tạp là một lợi thế.
• Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt
• Khả năng để tìm hiểu kiến thức kỹ thuật và sản phẩm, tài liệu học tập bằng tiếng Anh. Khả năng đọc hiểu, giao tiếp tiếng anh trôi chảy
• Có tính tổ chức, đáng tin cậy, năng động và tự tin
• Tư duy tích cực và có trách nhiệm cao trong công việc
• Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích