Cost Management Staff Toàn thời gian

P2 house, P1, P2 LG land plot, Trang Due Industrial Park, Dinh Vu - Cat Hai economics zone, Hai Phong, Vietnam
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Tháng lương 13 và thưởng KPI
14 ngày phép/năm
xe bus đưa đón

Mô Tả Công Việc

1. Cost management
2. Make report (KPI, Cost saving, other requirement)
3. Cost closing for transportation fee
4. Other requirement

Yêu Cầu Công Việc

1. 1 or 2 years of working experience in the similar position in manufacturing or logistics companies
2. University graduated (auditing, accounting, finance)
3. Familiar with working in foreign company and logistics company
4. Good skills of communication, negotiation, planning
5. Good excel skill
6. Fluently in English skills
7. Well-organized and reliable with good ability to work independently and with teamwork spirit

BENEFITS:
1. 13th month salary and KPI bonus
2. Have shuttle bus
3. Lunch is served by company
4. Summer vacation

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích