Chuyên Viên Tài Chính Phụ Trách Thuế Toàn thời gian

Lô CC5, Tòa Nhà Mường Thanh, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bảo hiểm y tế PTI
Chế độ phòng nghỉ miễn phí/ưu đãi dành cho nhân viên tập đoàn
Bữa trưa tại văn phòng

Mô Tả Công Việc

I. THÔNG TIN CHUNG
- Chức danh: Kế toán thuế
- Đơn vị trực thuộc: Văn phòng điều hành
- Bộ phận (Ban/Phòng): Ban tài chính/ Phòng kiểm soát thuế
- Báo cáo cho: Trưởng nhóm thuế/ Trợ lý Giám đốc Tài chính
- Giám sát trực tiếp: Không có

II. TRÁCH NHIỆM CƠ BẢN
Tóm tắt: Vị trí này chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các báo cáo tài chính, báo cáo thuế của toàn Tập đoàn.
1. NHIỆM VỤ CHUNG
- Chịu sự phân công công việc chi tiết bởi Trưởng nhóm thuế/ Trợ lý giám đốc tài chính;
- Cập nhật, hướng dẫn, triển khai kịp thời các quy định, chính sách thuế cho toàn Tập đoàn.
2. NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG
- Thực hiện lịch kiểm tra, rà soát các công việc liên quan đến báo cáo tài chính và báo cáo thuế trực tiếp tại các đơn vị theo sự phân công;
- Thông qua kiểm tra mẫu hoặc trực tiếp tại các đơn vị để kiểm soát tình hình sử dụng hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra đảm bảo hóa đơn được sử dụng phù hợp với quy định nhà nước và khấu trừ tối ưu;
- Kiểm tra, hướng dẫn việc kê khai và làm báo cáo thuế hàng tháng theo định kỳ bao gồm: Thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNCN, thuế nhà thầu (nếu có), thuế TNDN;
- Hướng dẫn, kiểm soát việc lập hệ thống các Báo cáo tài chính tháng, quý, năm của các đơn vị theo quy định;
- Hỗ trợ và hướng dẫn các khách sạn hoàn thiện các thủ tục cần thiết để in và phát hóa đơn GTGT;
- Kiểm soát danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế của các khách sạn theo thời gian, thứ tự, số quyển, không để thất thoát, hư hỏng;
- Cập nhật và hướng dẫn các văn bản luật, các chính sách và thủ tục thay đổi của Tổng cục thuế kịp thời cho các khách sạn;
- Kết hợp cùng với Kế toán thuế/ Kế toán trưởng các khách sạn tiến hành quyết toán các loại thuế phát sinh của khách sạn;
- Kết hợp với bộ phận Tài chính VPDHTĐ để xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến thuế sao cho tối ưu nhất.
3. KIỂM SOÁT
- Kiểm soát chặt chẽ công việc nêu trên.
4. RA QUYẾT ĐỊNH
- Đưa ra các ý kiến về việc tăng cường quản lý các loại thuế để cấp trên xem xét áp dụng.
5. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
- Phát triển và duy trì mối quan hệ công việc tốt trong nội bộ, giữa các bộ phận và các giữa các đơn vị.
6. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
- Luôn luôn có tính cầu thị, học hỏi để vươn lên.
7. TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH
- Cùng với Trưởng nhóm thuế của tập đoàn xây dựng hệ thống kiểm soát về thuế và báo cáo tài chính một cách tối ưu theo đúng quy định;
- Hợp tác tốt với kế toán thuế và kế toán trưởng của các đơn vị để làm tốt công việc kiểm soát các loại thuế;
- Hướng dẫn kế toán thuế các đơn vị kê khai đúng các loại thuế và báo cáo tài chính;
- Rà soát, hướng dẫn các đơn vị về các quy trình, quy định, chính sách thuế do nhà nước & VPĐHTĐ phát hành.
8. QUAN HỆ
- Kết hợp với GM & FC các khách sạn tạo và duy trì tốt mối quan hệ với các cơ quan thuế cũng như các cơ quan ban ngành để có sự hỗ trợ tốt nhất trong lĩnh vực thuế.
9. TRÁCH NHIỆM VỀ NHÂN SỰ
- Kết hợp với Trưởng nhóm thuế tập đoàn tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ thuế cho các đơn vị trong Tập đoàn.
10. CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
- Báo cáo trực tiếp cho Trưởng nhóm thuế/ Trợ lý Giám đốc Tài chính.
11. THAY THẾ VÀ NHIỆM VỤ TẠM THỜI
- Sẵn sàng và có trách nhiệm khi được cấp trên giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác;
- Bản mô tả công việc này chỉ liệt kê một số công việc chính mà chưa liệt kê được hết toàn bộ công việc. Cấp trên có thể giao cho nhân viên bất kỳ công việc nào khác theo yêu cầu cần thiết để đạt được mục tiêu kinh doanh của tập đoàn.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn/ Trình độ chuyên môn: Từ đại học trở lên chuyên nghành kế toán tài chính hoặc tương đương.
** Ưu tiên nam vì công việc thường xuyên phải đi công tác xa.
- Kinh nghiệm liên quan tới vị trí: ≥ 01 năm làm trong lĩnh vực kế toán thuế trong Tập đoàn/ Tổ chức lớn.
- Phẩm chất cá nhân/ Thái độ làm việc:
• Quyết đoán, sáng tạo, tích cực trong công việc;
• Kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết trình tốt;
• Kỹ năng phân tích, tư duy logic, làm việc nhóm.
- Các kỹ năng cơ bản: Nắm vững các thông tư, chính sách về Thuế.
- Các kiến thức, kỹ năng bổ sung khác (ngoại ngữ, kỹ thuật…):
• Nói viết tiếng Anh; sử dụng tin học văn phòng thành thạo;
• Có hiểu biết căn bản về lĩnh vực dịch vụ, khách sạn.

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích