Chuyên Viên Tài Chính (Khí Hóa Lỏng) Toàn thời gian

Tòa nhà Artexport - Số 2A Phạm Sư Mạnh - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng thứ 13
Bảo hiểm sức khỏe
Môi trường chuyên nghiệp

Mô Tả Công Việc

• Tìm hiểu và thực hiện thủ tục phê duyệt Hồ sơ pháp lý và thành lập Công ty liên doanh thực hiện đầu tư xây dựng dự án điện theo phân công
• Phối hợp lập báo cáo bổ sung quy hoạch, báo cáo tiền khả thi Pre-FS, báo cáo đánh giá tác động môi trường EIA, báo cáo khả thi FS, thiết kế kỹ thuật tổng thể dự án (FEED) và đánh giá công nghệ kỹ thuật dự án
• Phối hợp xây dựng ngân sách, mô hình tài chính và dự toán cho các dự án điện khí LNG để vay vốn
• Phối hợp xây dựng cơ chế giá bán điện theo thời gian vận hành dự án để trình EVN phê duyệt
• Phối hợp xây dựng các hợp đồng khung: MOU, SPA, JDA, JVA… và các hợp đồng cần thiết cho sự phát triển của Dự Án
• Trực tiếp tham gia xây dựng phương án và hồ sơ vay vốn, đầu mối phối hợp với Phòng/Ban chuyên môn khác để huy động vốn cho dự án
• Phối hợp xây dựng, hoàn thiện bộ Hồ sơ tiêu chuẩn và Danh mục hồ sơ cần thiết đối với từng dự án điện
• Phổ biến, hướng dẫn các chính sách, quy định của pháp luật, của Tập đoàn bảo đảm tuân thủ hiệu quả tới các Công ty thành viên (CTTV);
• Phối hợp hướng dẫn CTTV xây dựng các phương án kế hoạch kinh doanh
• Quản lý/hướng dẫn các CTTV xây dựng, điều chỉnh, trình duyệt kế hoạch tài chính – ngân sách ngắn hạn và dài hạn, kế hoạch thanh toán, kế hoạch huy động vốn và trả nợ;
• Đầu mối hướng dẫn CTTV chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, trình tự thu xếp vốn. Đồng thời chuẩn hóa và phổ biến hướng dẫn bộ phương án vay vốn tiêu chuẩn (áp dụng đối với khí hóa lỏng);
• Phối hợp giám sát tình hình triển khai kế hoạch tài chính, phân bổ vốn cho hoạt động SXKD, đảm bảo các hoạt động thực hiện theo đúng kế hoạch và chủ trương đã được phê duyệt

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kinh tế đầu tư
• Tối thiểu trên 5-6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, ngân hàng, chứng khoán, nguồn vốn.
• Tiếng Anh tốt (IELTS 7.0)
• Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết liên quan đến lĩnh vực năng lương, công nghiệp, điện.
• Ưu tiên nếu có chứng chỉ chuyên sâu tài chính, kế toán, kiểm toán
• Thành thạo các phần mềm văn phòng và công cụ hỗ trợ.
• Thành thạo việc xây dựng và tạo lập mô hình tài chính
• Có kỹ năng giao tiếp; đàm phán, thuyết trình, lập kế hoạch và báo cáo;
• Kỹ năng tổ chức công việc;
• Kỹ năng lập kế hoạch;
• Kỹ năng giải quyết tình huống.

Địa Điểm Làm Việc

Ha Noi
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích